Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Områdesnätverk Hulta

I områdesnätverket ingår områdena Hulta och Sörmarken.

Karta över Hulta.

Målet med områdesnätverken är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (till exempel eldsjälar, föreningsliv och företag).

Arbetet med områdesnätverken syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och civilsamhället.

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.

Sammankallande

Deltagare

Lokala aktörer, till exempel:

 • Hultahuset: Öppen ungdomsverksamhet/Mötesplats
 • Arbetslivsförvaltningen-Integration
 • Kulturförvaltningen/Ekarängskolans bibliotek
 • Vård- och Äldreförvaltningen
 • Hulta Ängars Förskola/Torgets Förskola
 • Ekarängskolan/Bodaskolan
 • Familjecentralen Boda
 • Bostäder i Borås
 • BRF Ekarängen/BRF Hulta Vång
 • Hyresgästföreningen
 • ABF Sjuhärad
 • Borås Folkhögskola
 • RF-SISU
 • Ekarängskyrkan/Svenska kyrkan
 • Borås AIK/Syrisk Ortodoxa Församlingen
 • Företagare/näringsliv - Hulta torg

Vill du vara med på områdesnätverket skicka kontaktuppgifter till hultahuset@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Områdesnätverk Hulta

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender