Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stödjande verksamheter

Alla kan behöva hjälp och stöd i olika perioder av livet. Här listar vi olika organisationer och verksamheter I Borås som erbjuder detta.

Anhörigstöd

Att hjälpa en närstående kanske är en självklarhet för dig och det är många som är i samma situation som du. Anhörigstödet tar sig tid att fråga hur du mår och vilket stöd just du skulle vilja ha. Exempel på insatser som anhörigstödet erbjuder är enskilda samtal, studiecirklar, samtalsgrupper, mötesplatser, föreläsningar med mera. Vi som arbetar inom anhörigstödet har tystnadsplikt och vårt stöd är avgiftsfritt.

Anhörigstöd i Borås

Beroendestöd

Har du eller någon i din närhet problem med spel eller missbruk, eller är beroende av alkohol eller andra droger? I Borås erbjuds flera olika typer av stöd.

Beroendestöd i Borås

Anonyma alkoholister

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor i alla åldrar som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka för att försöka lösa gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism. Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan om att sluta dricka alkohol. Varken inträdes-, medlemsavgifter eller anmälan behövs för att delta.

Anonyma alkoholister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anonyma narkomaner

Om du vill sluta använda droger kan du bli medlem i Anonyma Narkomaner. Du som känner att du har problem med droger, lagliga eller olagliga, inklusive alkohol, är välkommen i NA. Det är kostnadsfritt, helt utan krav, och enda villkoret för medlemskap är en önskan om att sluta använda droger. Även digitala möten erbjuds.

Anonyma narkomaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brottsofferjouren

Vi erbjuder medmänskligt stöd, information om polisanmälan, rättsprocess, ersättningsfrågor och hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag. Detta är ett kostnadsfritt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig. Självklart kan du vara anonym. Vi har tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs för att vi ska ta emot dig.

  • Brottsofferjouren Borås - Sjuhärad, telefonnummer: 033-10 11 05
  • Brottsofferjouren Sverige, telefonnummer: 116 006

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen arbetar med rådgivning för att hjälpa dig att hitta lösningar på dina ekonomiska problem. Vi vänder oss till dig som bor i Borås Stad och rådgivningen kan innehålla allt från ett kort telefonsamtal, till en längre kontakt med ett aktivt förändringsarbete. Alla besök är kostnadsfria och sker under sekretess.

Budget- och skuldrådgivning

Aktivera Borås

Aktivera Borås arbetar för att bryta ensamhet och isolering hos vuxna med psykisk ohälsa genom att erbjuda aktiviteter som stärker den psykiska hälsan.

Aktivera Borås

Yxhammarmottagningen

Om du upplever att du har problem med missbruk, beroende av alkohol, droger, eller ett spelmissbruk kan du söka hjälp hos Yxhammarmottagningen.

Vuxna med missbruk eller beroende

Personligt ombud

Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre, är folkbokförd i Borås kommun och har en psykisk funktionsnedsättning som gör att du är i behov av vård, stöd och andra insatser i samhället.

Personligt ombud

Relationsvåldsenheten

Relationsvåldsenheten möter personer över 18 år som är bosatta i Borås Stad och som är eller har varit våldsutsatta. Relationsvåldsenheten kan ge råd, stöd och skydd. Det finns möjlighet att vara anonym vid de första tillfällena.

Relationsvåldsenheten

VIP - Självstärkande kurs

VIP står för Viktig Intressant Person och är en våldsförebyggande kurs som stärker självkänslan. Kursen vänder sig till dig med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning och som vill träna på att uttrycka dig och bli medveten om dina känslor.

VIP - Självstärkande kurs

Lotsen

Att leva med en diagnos eller funktionsnedsättning kan innebära många kontakter med myndigheter, sjukvård, kommun och andra samhällsinsatser och ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig. Lotsen hjälper dig att förstå hur du går tillväga och hittar rätt.

Lotsen - vägledning för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Origo samtalsstöd

Livet går upp och ner, och alla familjer kan hamna i svårigheter och kriser. På Origo kan du som förälder och din familj få stöd och råd under en begränsad tid. Origo vänder sig till dig som bor i Borås Stad och har barn upp till 18 år.

Origo samtalsstöd

Mikamottagningen

Har du erfarenhet av sex mot ersättning, att skada dig med sex eller har du varit utsatt för människohandel i sexuella ändamål? Till Mikamottagningen Borås kan du vända dig för samtal, stöd, skydd och praktisk hjälp.
Vi riktar oss till dig som är över 18 år och bosatt i Borås kommun, och till oss är du välkommen oavsett kön och sexuell identitet. Om du som anhörig, partner eller vän känner oro för någon i din närhet är du också välkommen att vända dig till oss.

Mikamottagningen Borås

Svenska kyrkan

I alla våra kyrkor finns mötesplatser och anställda diakoner. Inom Diakonicentrum finns även kyrkans samtalsmottagning, stödgrupper och möjlighet att få stöd och råd i utsatta livssituationer.

Stöd och råd - diakoni - Svenska kyrkan i Borås Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stödjande verksamheter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender