Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Kommunikationsklass

Kommunikationsklass är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som tar emot elever från årskurs 1 till årskurs 9. I verksamheten finns 40 stycken elever.Verksamheten tillhör Bodaskolan, men våra lokaler finns på Åkermans väg 6, i gamla regementsområdet

Entré till huset där Kommunikationsklasserna finns.

Målgrupp

Kommunikationsklass tar emot elever i grundskolan med den primära diagnosen språk- och/eller talstörning. Funktionsnedsättningen yttrar sig i svårigheter att både förstå språk och göra sig förstådd med språk. Problemen är av så stor omfattning att elevens skolarbete, sociala samspel och vardagsaktiviteter påverkas i hög grad. Elevens språkförmåga är påtagligt svagare än vad som förväntas för åldern och att den icke-verbala begåvningen ligger inom normalvariationen. Språkstörning utgör den primära problematiken, och kan inte bättre förklaras av andra funktionsnedsättningar. Tillståndet är inte av tillfällig natur.

Verksamheten riktar sig till elever, som efter utredning av pedagog, logoped, r bedöms ha behov av placering i Kommunikationsklass. Utredningarna ska vara högst två år gamla förutom den pedagogiska som ska vara aktuell. Upptagningsområdet är Borås Stad och grannkommuner.

Från och med 1 augusti 2021 tillhör kommunikationsklass Daltorpskolan F-6. Eleverna får fortsatt den mesta av undervisningen på Åkermans väg 6 och har undervisning i några ämnen på Daltorpskolan F-6. Ny huvudansvarig rektor blir Christina Asp Olsén istället för Catrin Hylander.

Daltorpskolan 4-6

Hur får man plats?

Underlag för placering skickas med bilagor till rektor för Kommunikationsklass. Handlingarna ska vara inne senast 1 mars. Underlaget fylls i i samverkan mellan skola och vårdnadshavare. För grannkommunerna gäller att ansvarig för skolplacering ska ha skrivit under, då en placering är kopplad till en kostnad.

Blankett för att anmäla intresse för plats i Kommunikationsklass, särskild undervisningsgrupp Pdf, 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Postadress

Bodaskolan, kommunikationsklass
Milstensgatan 25
507 42 Borås

Besöksadress

Åkermans väg 6
Borås

Biträdande rektor

Henrik Almér
E-post: henrik.almer@boras.se
Telefon: 0704-55 81 01

 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunikationsklass

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol