Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Kommunikationsklass

Kommunikationsklass är en kommungemensam särskild undervisningsgrupp som tar emot elever från årskurs 1 till årskurs 9. I verksamheten finns 40 stycken elever.Verksamheten tillhör Bodaskolan, men våra lokaler finns på Åkermans väg 6, i gamla regementsområdet

Entré till huset där Kommunikationsklasserna finns.

Målgrupp

Kommunikationsklass tar emot elever i grundskolan med den primära diagnosen språk- och/eller talstörning. Funktionsnedsättningen yttrar sig i svårigheter att både förstå språk och göra sig förstådd med språk. Problemen är av så stor omfattning att elevens skolarbete, sociala samspel och vardagsaktiviteter påverkas i hög grad. Elevens språkförmåga är påtagligt svagare än vad som förväntas för åldern och att den icke-verbala begåvningen ligger inom normalvariationen. Språkstörning utgör den primära problematiken, och kan inte bättre förklaras av andra funktionsnedsättningar. Tillståndet är inte av tillfällig natur.

Verksamheten riktar sig till elever, som efter utredning av pedagog, logoped, r bedöms ha behov av placering i Kommunikationsklass. Utredningarna ska vara högst två år gamla förutom den pedagogiska som ska vara aktuell. Upptagningsområdet är Borås Stad och grannkommuner.

Hur får man plats?

Underlag för placering skickas med bilagor till rektor för Kommunikationsklass. Handlingarna ska vara inne senast 1 mars. Underlaget fylls i i samverkan mellan skola och vårdnadshavare. För grannkommunerna gäller att ansvarig för skolplacering ska ha skrivit under, då en placering är kopplad till en kostnad.

Blankett för att anmäla intresse för plats i Kommunikationsklass, särskild undervisningsgruppPDF

Kontakta oss

Postadress

Bodaskolan, kommunikationsklass
Milstensgatan 25
507 42 Borås

Besöksadress

Åkermans väg 6
Borås

Biträdande rektor

Henrik Almér
E-post: henrik.almer@boras.se
Telefon: 0704-55 81 01

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kommunikationsklass

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol