Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avfallshantering och miljöhus

Att bygga om, bygga till eller bygga nytt miljöhus kräver bygglov. Ska du bygga ett miljöhus, kontakta oss för att boka en tid med bygglovshandläggare. I vissa fall av ombyggnad av befintliga funktioner krävs enbart teknisk anmälan.

Du måste ha bygglov och startbesked för att

  • ställa upp en permanent återvinningsstation eller ett insamlingskärl
  • sätta upp flera sopkärl tillsammans till en bostad eller verksamhet
  • bygga ett miljöhus
  • ställa upp containers.

Tänk på

Det är Borås Energi och Miljö AB som har ansvar för avfallshanteringen i Borås.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avfallshantering och miljöhus

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender