Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Växthus

I närheten av ditt bostadshus får du bygga en eller flera fristående mindre byggnader. Växthus behöver du inte ett bygglov för att få bygga. Växthusets yta får då vara max 15 kvadratmeter och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjden) får vara 3 meter från marken.

Om det finns flera mindre byggnader på en tomt får de totalt tillsammans ha en byggnadsarea på maximalt 15 kvadratmeter. Avståndet till tomtgräns ska dessutom vara minst 4,5 meter. Om du vill placera byggnaden närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du ett medgivande från dina berörda grannar.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område kan du i vissa fall få göra mindre tillbyggnader av både huvudbyggnaden och komplementbyggnader utan att behöva anmäla.

Tänk på

Om du vill bygga ett växthus som är större än 15 kvadratmeter räknas det som ett attefallshus. Då måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga, om din fastighet ligger i ett detaljplanerat område.

Attefallshus

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då behöver duansöka om dispens.

Strandskydd

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Växthus

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender