Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trädfällning

Det kan krävas marklov för att fälla träd. Det beror på om det finns en detaljplan för området och vad som är bestämt i den.

Inom detaljplan och områdesbestämmelser

I detaljplanen och områdsbestämmelserna kan det finnas krav på marklov för trädfällning. I Boråskartan kan du se vilka detaljplaner som finns och hur det ser ut vid din fastighet.

Boråskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utanför detaljplan

Utanför ett detaljplanerat område kan det finnas skäl till att du inte får fälla träd.

Tänk på

Området kan vara biotopskyddat eller strandskyddat. För att fälla träd där naturen omfattas av skydd krävs det dispens från Länsstyrelsen. Vill du fälla träd i ett strandskyddat område måste du ansöka om dispens.

Strandskydd

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trädfällning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender