Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Stambyte

Oftast innebär ett stambyte att befintliga installationer byts ut i samma läge. I de fallen behöver du varken bygglov eller skicka in en anmälan.

Om VA-stammar placeras på nya ställen eller byggnadens konstruktion påverkas, måste du göra en bygganmälan och invänta startbesked.

Tänk på

Glöm inte gällande regler för arbeten i våtrum och för vatteninstallationer. Dessutom får tillgängligheten inte försämras, till exempel att inredning placeras på ett olämpligt sätt eller att dörröppningar blir för smala.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Stambyte

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender