Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ändra planlösning

Om du ändrar rumsindelning eller gör inre ändringar i ett hus, till exempel lägger nytt golv eller tar bort undertak, behöver du inte ta kontakt med oss.

Om du däremot vill göra stora förändringar på byggnadens planlösning, som att ändra bärande delar eller vatten- och avloppsledningar måste du lämna in en anmälan.

Tänk på

Det finns ett krav på varsamhet som gäller både inre och yttre ändringar. Det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för att detta sker.

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då måste du ansöka om dispens hos Miljöförvaltningen.

Strandskydd

Om ditt hus ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka behovet av bygglov.

Handlingar du behöver skicka in

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in handlingar från dig. I vissa fall kan det krävas några fler handlingar. Då hör vi av oss.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ändra planlösning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender