Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skärmtak

Skärmtak vid en-, eller tvåbostadshus behöver du inte bygglov för. Större skärmtak eller skärmtak vid andra byggnader är bygglovspliktiga.

Du behöver inte söka bygglov om

  • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
  • skärmtaket är maximalt 15 kvadratmeter
  • skärmtaket anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
  • skärmtaket placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
  • skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Tänk på

Bygger du närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver du ha dina grannars godkännande.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skärmtak

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender