Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Markarbeten och schaktning

Om du planerar att höja eller sänka marknivån på din tomt mer än 50 centimeter måste du först söka marklov om området är detaljplanerat.

Eftersom höjdläget på marken ändras förändras också markens förmåga att ta hand om regnvatten. Det påverkar både dig och dina grannar.

Stödmurar som ligger i byggnadens närhet, men utanför det detaljplanerade området, är bygglovspliktiga.

Boråskartan och gällande detaljplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på

I vissa områden gäller en utökad marklovsplikt. Det betyder att du även behöver marklov för att fälla träd eller plantera skog i området, till exempel kan området vara biotopskyddat eller strandskyddat.

När du ska använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till Miljö- och konsumentnämnden eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. En anmälan eller ett samråd kan krävas.

Schaktmassor eller avfall för anläggningsändamål

Handlingar du behöver skicka in

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in handlingar från dig. I vissa fall kan det krävas några fler handlingar. Då hör vi av oss.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Markarbeten och schaktning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender