Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Anläggningar

Bygglov krävs för vissa anläggningar som inte är byggnader. Det kan till exempelt vara fritidsanläggningar, parkeringsplatser, murar eller cisterner. Du behöver ett bygglov för att få uppföra, inrätta, flytta eller väsentligt ändra vissa anläggningar.

Du behöver bygglov för

  • upplag eller materialgårdar (exempel på upplag uppställning av 4-7 stycken husvagnar under en period av 1 månad)
  • permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp
  • fasta cisterner eller motsvarande för förvaring av hälso- och miljöfarliga produkter och brandfarliga ämnen
  • idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk
  • radio- och telemaster samt torn.

För en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för säsongsuppställning av 1-2 fritidsbåtar, husvagnar och husbilar. Du behöver inte heller ett bygglov för att sätta upp containrar inom ett industriområde.

Handlingar du behöver skicka in

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in handlingar från dig. I vissa fall kan det krävas några fler handlingar. Då hör vi av oss.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anläggningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender