Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Attefallshus

Du får bygga ett attefallshus med maximalt 30 kvadratmeter byggnadsarea på din tomt utan ett bygglov. Du måste dock göra en anmälan först och få ett startbesked.

Det finns två typer av attefallshus: komplementbostadshus och komplementbyggnad. Ett attefallshus som kan användas permanent boende eller fritidsboende kallas för komplementbostadshus.

Du får bygga ett attefallshus utan bygglov om

  • attefallshuset står på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus
  • du har gjort en anmälan och fått ett startbesked
  • komplementbostadshuset byggs i bostadshusets omedelbara närhet (inom 30 meter)
  • den högsta höjden från mark till taknock är max 4,0 meter
  • byggnadsarean är maximalt 30 kvadratmeter.

För att klassas som permanent boende ska det finnas utrymme för kök, hygien-, sov- och allrum samt vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Tänk på

Om du bygger attefallshuset närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste dina grannar godkänna bygget. Om grannarna inte godkänner det får Samhällsbyggnadsnämnden avgöra. Då måste du söka bygglov.

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då måste du ansöka om dispens.

Strandskydd

Om ditt hus ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka behovet av bygglov.

Handlingar du behöver skicka in

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in handlingar från dig. I vissa fall kan det krävas några fler handlingar. Då hör vi av oss.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Attefallshus

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender