Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Altan

Om du planerar bygga en altan, terrass eller en uteplats kan du behöva ansöka om bygglov. Det beror på vad och hur du vill bygga och var din fastighet ligger. Om du är osäker på vad som gäller för dig och din fastighet kan du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningens kundmottagning.

Du behöver inte söka bygglov för altanbygge om

  • det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • altangolvet är som högst 1,8 meter över markytan
  • altanens bredd är mindre än 3,6 meter från husväggen
  • altanen är minst 4,5 meter från tomtgränsen. Altanen kan placeras närmare om grannen godkänner det.

Om altanen byggs vid en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt måste du söka bygglov.

Handlingar du behöver skicka in

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in handlingar från dig. I vissa fall kan det krävas några fler handlingar. Då hör vi av oss.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Altan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender