Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vindkraftverk

Det krävs bygglov för att uppföra, flytta eller väsentligt ändra vissa vindkraftverk. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten.

Det är många intressen som ska tillgodoses när nya vindkraftverk etableras. När vi handlägger bygglov för vindkraft har vi alla dessa intressen i åtanke. Det leder till att vi kan fatta väl avvägda och långsiktiga beslut.

Bygglov krävs för vindkraftverk om

  • det är högre än 20 meter över markytan
  • avståndet till gränsen är mindre än kraftverkets höjd över marken
  • vindkraftverket monteras fast på en byggnad
  • diametern på vindturbinen är större än tre meter.

Om ett vindkraftverk kräver tillstånd enligt miljöbalken, och ett sådant tillstånd finns, krävs det inte något bygglov för vindkraftverket.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vindkraftverk

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender