Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Takkupa

Vad som gäller för takkupor på just din byggnad beror på många saker, till exempel om din fastighet ligger inom detaljplanerat område. Du får bygga max två takkupor.

Om konstruktionen av byggnadens bärande delar påverkas när du bygger takkupan, måste du göra en anmälan och få ett startbesked.

Tänk på

Om du bygger närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste dina grannar godkänna bygget.

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då måste du ansöka om dispens hos Miljöförvaltningen.

Strandskydd

Om ditt hus ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka behovet av bygglov.

Handlingar du behöver skicka in

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in handlingar från dig. I vissa fall kan det krävas några fler handlingar. Då hör vi av oss.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Takkupa

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender