Borås Stads logotyp till startsidan
Borås Stads logotyp, till startsidan

Meny

Meny

Borås Stads logotyp, till startsidan

Inventering av byggnader med PCB

Från den 1 mars 2007 gäller förordningen (SFS 2007:19)länk till annan webbplats om PCB med mer. Det innebär att alla byggnader som är byggda eller renoverade under 1956-1973 ska inventeras på förekomst av PCB (en- och tvåbostadshus är undantagna).

Praktiska tips vid inventering

 • Byggnadstekniskt kunnig person är oftast bäst lämpad för att genomföra inventeringen.
 • Det är bra om inventeringen utförs av eller tillsammans med någon som är ansvarig för fastigheten, till exempel fastighetsskötaren.
 • Studera bygghandlingar, ritningar med mera om de finns tillgängliga.
 • Gå runt byggnaden och sök efter fogmassor mellan fasad och dörrar och fönster, mellan element, mellan olika material, vid balkonger, i naturstensfasader. Notera var fogmassor finns, längd i löpmeter, utseende.
 • Gör en summerande bedömning av totalmängden i byggnaden, om det till exempel finns fogmassor av olika utseende och om det var knutet till speciella lägen.
 • Notera om sandlådor och/eller trädgårdsland finns inom 50 meter från byggnaden och i så fall var.
 • Notera var det är aktuellt med provtagning av fogar. Provtagningsresultat ska bifogas i inventeringen.

Provtagning av fog- och golvmassor

För att få veta om fog- eller golvmassan innehåller PCB måste prover skäras ut och skickas till laboratorium för analys. Stor noggrannhet när det gäller renhet krävs vid provtagningen så att inte PCB från ett prov smittar till nästa. Dokumentera noga (till exempel på en ritning) var proverna tagits och vilka halter de innehöll. Dokumentera även om det inte finns PCB.

 • Byggnader som innehåller mer än 500 ppm (500 ppm = 500 mg/kg) PCB i fog- eller golvmassa ska saneras.
 • Byggnader som innehåller mindre än 500 ppm ska saneras innan byggnads- eller rivningsåtgärd.

Inventeringsresultat sänds till Miljöförvaltningen

Inventeringen redovisas till Miljöförvaltningen oberoende om PCB påträffats eller inte.

 • Vid halter som uppgår till 500 mg/kg eller mer krävs sanering.
 • Vid lägre halter kan sanering genomföras i samband med renovering eller rivning.
 • Vid halter som medför sanering ska även en handlingsplan bifogas redovisningen.

Märkning av PCB-haltiga kondensatorer och isolerrutor

Oljekondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB bör märkas med etiketter, så att de tas om hand till exempel vid reparation eller utbyte av kondensatorn. Detsamma gäller PCB-haltiga rutor, är de hela kan de behållas, men ska skrivas upp på en förteckning och märkas så att de hanteras rätt vid utbyte eller rivning. 

Senast ändrad: 2020-08-19 10.15

Ändrad av:

Dela sidan: Inventering av byggnader med PCB

g q n C
Ikon: tidning

Nyheter

 • En person bär en bricka med två glas på.

  Publicerad den

  Förlängt serveringstillstånd på uteserveringar

  Under coronapandemin har många verksamheter fått en snabb nedgång av antalet gäster. För att om möjligt lindra de negativa effekterna som virusets spridning har på verksamheterna i Borås, beslutade Mi...
 • En person som slänger skräp.

  Publicerad den

  Nytt sätt att rapportera farligt avfall

  Från och med den 1 november ska alla verksamheter som på något vis hanterar farligt avfall börja rapportera in det till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.
 • En drönarbild över Södra torget med dess omgivningar.

  Publicerad den

  Stabilt näringslivsklimat i Borås

  Borås visar ett stabilt näringslivsklimat i Svenskt Näringslivs årliga ranking. Bland landets femton största kommuner hamnar Borås på en andraplats.
Ikon: Kalender

Kalender