Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Inventering av byggnader med PCB

Från den 1 mars 2007 gäller förordningen (SFS 2007:19) om PCB med mer. Det innebär att alla byggnader som är byggda eller renoverade under 1956-1973 ska inventeras på förekomst av PCB (en- och tvåbostadshus är undantagna).

Förordning (2007:19) om PCB m.m., Sveriges riksdag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Praktiska tips vid inventering

 • Byggnadstekniskt kunnig person är oftast bäst lämpad för att genomföra inventeringen.
 • Det är bra om inventeringen utförs av eller tillsammans med någon som är ansvarig för fastigheten, till exempel fastighetsskötaren.
 • Studera bygghandlingar, ritningar med mera om de finns tillgängliga.
 • Gå runt byggnaden och sök efter fogmassor mellan fasad och dörrar och fönster, mellan element, mellan olika material, vid balkonger, i naturstensfasader. Notera var fogmassor finns, längd i löpmeter, utseende.
 • Gör en summerande bedömning av totalmängden i byggnaden, om det till exempel finns fogmassor av olika utseende och om det var knutet till speciella lägen.
 • Notera om sandlådor och/eller trädgårdsland finns inom 50 meter från byggnaden och i så fall var.
 • Notera var det är aktuellt med provtagning av fogar. Provtagningsresultat ska bifogas i inventeringen.

Provtagning av fog- och golvmassor

För att få veta om fog- eller golvmassan innehåller PCB måste prover skäras ut och skickas till laboratorium för analys. Stor noggrannhet när det gäller renhet krävs vid provtagningen så att inte PCB från ett prov smittar till nästa. Dokumentera noga (till exempel på en ritning) var proverna tagits och vilka halter de innehöll. Dokumentera även om det inte finns PCB.

 • Byggnader som innehåller mer än 500 ppm (500 ppm = 500 mg/kg) PCB i fog- eller golvmassa ska saneras.
 • Byggnader som innehåller mindre än 500 ppm ska saneras innan byggnads- eller rivningsåtgärd.

Inventeringsresultat sänds till Miljöförvaltningen

Inventeringen redovisas till Miljöförvaltningen oberoende om PCB påträffats eller inte.

 • Vid halter som uppgår till 500 mg/kg eller mer krävs sanering.
 • Vid lägre halter kan sanering genomföras i samband med renovering eller rivning.
 • Vid halter som medför sanering ska även en handlingsplan bifogas redovisningen.

Märkning av PCB-haltiga kondensatorer och isolerrutor

Oljekondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB bör märkas med etiketter, så att de tas om hand till exempel vid reparation eller utbyte av kondensatorn. Detsamma gäller PCB-haltiga rutor, är de hela kan de behållas, men ska skrivas upp på en förteckning och märkas så att de hanteras rätt vid utbyte eller rivning. 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Inventering av byggnader med PCB

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender