Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Förskoleförvaltningens organisation

Förskoleförvaltningen är organiserad enligt följande:

Förvaltningschef

Ina Furtenbach
Telefon: 033-35 77 81

Verksamhetschefer

Marie Thorén, telefon: 0768-88 54 20
Förskoleområde: Centrum, Göta och Trandared.

Carina Holmström, telefon: 0733-11 34 45
Förskoleområde: Dalsjöfors, Norrby, Sjömarken, Sandared och Sandhult.

Lotta Forsberg, telefon: 0734-32 78 77
Förskoleområde: Viskafors, Brämhult, Fristad och Sjöbo.

Administration

Administration ansvarar för att samordna placering av barn i förskolan samt med tillhörande stödprocesser som sambokontroll, hantering av utökad tid, schemaändringar, inkomsthantering och skuldhantering.

Chef för Administration: Olof Fredholm, telefon: 033-35 51 25

Barnhälsa

Barnhälsa ansvarar för strategiskt arbete kring främjande, förbyggande och åtgärdande barnhälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Barnhälsan samverkar med Centrum för flerspråkigt lärande (CFL), Individ- och familjeomsorg Barn och unga, Barnavårdcentralen (BVC) samt familjecentralerna.

Chef för barnhälsa: Monica Provén, telefon: 0721-60 08 22

Ekonomi

Ekonomifunktionen ansvarar för bland annat ekonomisk uppföljning, fakturahantering, lokalfrågor, utredningar, statistik och kommunikationsinsatser. Här ingår förvaltningscontroller, utredare, nämndsekreterare, lokalsamordnare, kommunikatör, samordnare, ekonomiadministratör och ekonomer.

Chef för ekonomifunktionen: Tanja Vööras, telefon: 033-35 51 27

HR

HR ansvarar bland annat för rekrytering, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering samt arbetsrätt och löneöversyn. Här ingår också förskoleadministratörerna som arbetar med att stödja rektorerna i administrativa processer.

Chef för HR-funktionen: Helena Munthe, telefon: 033-35 79 20

Kvalitet och utveckling

Kvalitet och utveckling stödjer genomförandet och utvecklingen av utbildningen och ska hålla samman det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen. Här ingår också IT-samordning.

Chef för kvalitet och utveckling: Ing-Marie Samuelsson, telefon: 033-35 77 28 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Förskoleförvaltningens organisation

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...