Meny

Meny

Förskoleförvaltningens organisation

Förskoleförvaltningen är organiserad enligt följande:

Förvaltningschef

Pernilla Bjerkesjö
Telefon: 033-35 77 81

Verksamhetschefer

Marie Gerdin, telefon: 0768-88 54 20
Förskoleområde: Centrum, Göta, Viskafors, Trandared och Brämhult.

Carina Holmström, telefon: 0733-11 34 45
Förskoleområde: Dalsjöfors, Fristad, Sjöbo, Norrby och Sandhult.

Barnhälsa

Barnhälsa ansvarar för strategiskt arbete kring främjande, förbyggande och åtgärdande barnhälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Barnhälsan samverkar med Centrum för flerspråkigt lärande (CFL), Individ- och familjeomsorg Barn och unga, Barnavårdcentralen (BVC) samt familjecentralerna.

Chef för barnhälsa: Monica Provén, telefon: 0721-60 08 22

Ekonomi

Ekonomi ansvarar bland annat för redovisning, uppföljning och prognoser samt lokalplanering, IT-samordning och förskoleadministration.

Chef för ekonomifunktionen: Tanja Vööras, telefon: 033-35 51 27

HR

HR ansvarar bland annat för rekrytering, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering samt arbetsrätt och löneöversyn.

Chef för HR-funktionen: Helena Munthe Jiseborn, telefon: 033-35 79 20

Kvalitet och utveckling

Kvalitet och utveckling stödjer genomförandet och utvecklingen av utbildningen och ska hålla samman det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen. Enheten ansvarar också för samordning av placering av barn i förskolan.

Chef för kvalitet och utveckling: Ing-Marie Samuelsson, telefon: 033-35 77 28 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-03-29 13.50

Ändrad av:

Dela sidan: Förskoleförvaltningens organisation

g q n C

p

Kontakt