Meny

Meny

Lokalförsörjningsförvaltningens organisation

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar:

Stab

Förvaltningschef

Anders Waldau
Telefon: 033-35 77 56

Helén Glasér, nämndsekreterare, 033-35 73 85

Lokalresursavdelningen

Avdelningen ansvarar för lokalplanering, in- och uthyrning av lokaler samt köp och sälj av verksamhetsfastigheter.

Avdelningschef

TF avdelningschef, Lena Zetterberg
Telefon: 033-35 73 82

Medarbetare på avdelningen

Nils Hugosson, fastighetsekonom, 033-35 73 05
Armel Hombessa, hyresadministratör, 033-35 74 62
Magdalena Danielsson, fastighetsingenjör, 033-35 73 62
Andreas Davidsson, fastighetsingenjör, 033-35 72 35

Drift- och förvaltningsavdelningen

Avdelningen ansvarar för drift- och förvaltning av fastigheterna. På avdelningen finns dessutom Borås stads tillgänglighetskonsulent vars arbete omfattar alla verksamheter i staden.

Avdelningschef
Mikael Henrysson
Telefon: 033-35 75 65

Medarbetare på avdelningen

Vesna Avdic, fastighetscontroller, 033-35 73 39
Therese Wineteg, teknisk administratör, 033-35 73 46

Fredrik Wahlberg, enhetschef förvaltningsenheten, 033-35 76 75
Annie Flack, förvaltare, 033-73 46 , föräldraledig
Katja Drugge, förvaltare, 033-35 73 69
Lennart Rosander, förvaltare, 033-35 73 63
Per-Erik Rylander, förvaltare, 033-35 73 37
Sören Larsson, förvaltare, 033-35 73 84
Timo Mahlanen, förvaltare, 033-35 73 34
Niklas Örn, förvaltare, 033-35 73 55
Fredrik Gustavsson, förvaltare, 033-35 73 41
Anders Lidén, förvaltare, 033-35 73 29
Lennart Örn, 033-35 73 56

Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent, 033-35 73 31
Mats Christensen, driftingenjör, 033-35 73 35
Nihad Selimovic, IT-projektledare, 033-35 72 91
Vakant, miljöansvarig

Byggavdelningen

Avdelningen ansvarar för ny- och ombyggnation av verksamhetsfastigheter.

Avdelningschef

Jim Arvidsson
Telefon: 033-35 75 68

Medarbetare på avdelningen

Samira Motevaseli, projektadministratör, 033-35 75 63
Hozan Sharef, byggprojektledare, 033-35 73 83
Richard Svanberg, projektansvarig, 033-35 73 33
Bahra Ali, byggprojektledare, 033-35 73 32
Kristoffer Gråhns, byggprojektledare, 033-35 72 04
Magnus Kleman, byggprojektledare, 033-35 70 44

Informations/administrationsenheten

Enheten ansvarar för ekonomi, kommunikation, HR, kvalitet samt kundtjänst.

Enhetschef

Lena Zetterberg
Telefon: 033-35 73 82

Medarbetare på enheten

Aleksandar Ilich, förvaltningsekonom, 033-35 75 69
Leo Tolkkinen, ekonom, 033-35 70 95
Jan-Åke Johansson, kundtjänst, 033-35 39 00
Linnéa Florentin, kundtjänst/bokhållare, 033-35 39 00
Lisa Lindmark, kundtjänstansvarig, 033-35 39 00

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-11-01 12.35

Ändrad av:

Dela sidan: Lokalförsörjningsförvaltningens organisation

g q n C

p

Kontakt