Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Lokalförsörjningsförvaltningens organisation

Stab

Förvaltningschef

Anders Waldau
Telefon: 033-35 77 56

Malin Grahmstad, nämndsekreterare, 033-35 73 85

Stabsenheten

Enheten ansvarar för lokalplanering, ekonomi, kommunikation, HR, kvalitet samt kundtjänst.

Enhetschef

Lena Zetterberg
Telefon: 033-35 73 82

Medarbetare på enheten

Aleksandar Ilich, förvaltningsekonom, 033-35 75 69
Ann-Christin Josefsson, verksamhetscontroller, 033-35 70 50
Jan-Åke Johansson, kundtjänst, 033-35 39 00
Linn Rickälv, kundtjänst/bokhållare, 033-35 39 00
Emma Säisä, kundtjänstansvarig, 033-35 39 00
Björn Borggren, administratör, 033-35 73 04

Lokalresursavdelningen

Avdelningen ansvarar för inhyrning och förvaltning av lokaler i externa fastigheter.

Avdelningschef

Thobias Mattsson
Telefon: 033-35 76 72

Medarbetare på avdelningen

Nils Hugosson, fastighetsekonom, 033-35 73 05
Armel Hombessa, hyresadministratör, 033-35 74 62
Magdalena Danielsson, förvaltare, 033-35 73 62
Andreas Davidsson, förvaltare, 033-35 72 35
David Carlson, förvaltare, 033-35 73 49
Peter Jansson, förvaltare, 033-35 70 37
Daniel Sjögren, förvaltare (1/4)

Drift- och förvaltningsavdelningen

Avdelningen ansvarar för drift- och förvaltning av fastigheter ägda av Borås Stad. På avdelningen finns dessutom Borås stads tillgänglighetskonsulent vars arbete omfattar alla verksamheter i staden.

Avdelningschef
Monika Jonasson
Telefon: 033-35 75 65

Medarbetare på avdelningen

Vesna Avdic, fastighetscontroller, 033-35 73 39
Therese Wineteg, teknisk administratör, 033-35 73 46
Muftic Alen, teknisk administratör vik, 033-35 73 46

Annie Flack, förvaltare, 033-35 73 56
Vesa Myllylä, förvaltare, 033-35 73 63
Per-Erik Rylander, förvaltare, 033-35 73 37
Sören Larsson, förvaltare, 033-35 73 84
Niklas Örn, förvaltare, 033-35 73 55
Fredrik Gustavsson, förvaltare, 033-35 73 41
Anders Lidén, förvaltare, 033-35 73 29
David Toftin, förvaltare, 033-35 73 34
Kjell Andersson, förvaltare, 033-35 73 69

Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent, 033-35 73 31
Ulrika Ackerfeldt, assistent tillgänglighet, 033-35 73 98
Mats Christensen, driftingenjör, 033-35 73 35
Nihad Selimovic, IT-projektledare, 033-35 72 91
Irene Andersson, miljöansvarig, 033-35 70 45

Byggavdelningen

Avdelningen ansvarar för ny- och ombyggnation av verksamhetsfastigheter.

Avdelningschef

Richard Svanberg
Telefon: 033-35 73 33

Medarbetare på avdelningen

Emelie Svensson, projektadministratör, 033-35 75 63
Hozan Sharef, byggprojektledare, 033-35 73 83
Bahra Ali, byggprojektledare, 033-35 73 32
Magnus Kleman, byggprojektledare, 033-35 70 44
Jan-Erik Torild, byggprojektledare, 033-35 73 88


p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-02-11 15.00

Ändrad av:

Dela sidan: Lokalförsörjningsförvaltningens organisation

g q n C

p

Kontakt