Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Lokalförsörjningsförvaltningens organisation

Stab

Förvaltningschef

Anders Waldau
Telefon: 033-35 77 56

Malin Grahmstad, nämndsekreterare, 033-35 73 85

Stabsenheten

Enheten ansvarar för lokalplanering, ekonomi, kommunikation, HR, kvalitet samt kundtjänst.

Enhetschef

Lena Zetterberg
Telefon: 033-35 73 82

Medarbetare på enheten

Aleksandar Ilich, förvaltningsekonom, 033-35 75 69
Ann-Christin Josefsson, verksamhetscontroller, 033-35 70 50
Jan-Åke Johansson, kundtjänst, 033-35 39 00
Linn Rickälv, kundtjänst/bokhållare, 033-35 73 14
Susanne Eriksson, kundtjänst/bokhållare 033- 35 75 90
Emma Säisä, hyresadministratör, 033-35 74 62
Björn Borggren, administratör, 033-35 73 04
Elin Åsedahl, verksamhetssamordnare , 033-35 74 58


Hyres och förvaltningsavdelningen

Avdelningen ansvarar för inhyrning och förvaltning av lokaler i externa fastigheter.

Avdelningschef

Thobias Mattsson
Telefon: 033-35 76 72

Medarbetare på avdelningen

Nils Hugosson, fastighetsekonom, 033-35 73 05
Magdalena Danielsson, förvaltare inhyrda fastigheter, 033-35 73 62
Andreas Davidsson, förvaltare inhyrda fastigheter, 033-35 72 35
Sören Davidsson, förvaltare inhyrda fastigheter, 033-35 53 78
Daniel Sjögren, förvaltare inhyrda fastigheter, 033-35 73 74
Armel Hombessa, förvaltare inhyrda fastigheter, 033-35 73 49
Susanne Andreasson, förvaltare inhyrda fastigheter vik, 033-35 72 29

Drift- och förvaltningsavdelningen

Avdelningen ansvarar för drift- och förvaltning av fastigheter ägda av Borås Stad. På avdelningen finns dessutom Borås stads tillgänglighetskonsulent vars arbete omfattar alla verksamheter i staden.

Avdelningschef
Monika Jonasson
Telefon: 033-35 75 65

Medarbetare på avdelningen

Vesna Avdic, fastighetscontroller, 033-35 73 39
Therese Wineteg, teknisk administratör, 033-35 73 46
Michael Lantz, teknisk administratör vik, 033-35 73 46

Enhetschef, förvaltningsenheten
Jan-Allan Gustafsson
Telefon 033-35 76 75

Annie Flack, förvaltare, Föräldraledig, 033-35 73 56
Vesa Myllylä, förvaltare, 033-35 73 63
Per-Erik Rylander, förvaltare, 033-35 73 37
Sören Larsson, förvaltare, 033-35 73 84
Niklas Örn, förvaltare, 033-35 73 55
Fredrik Gustavsson, förvaltare, 033-35 73 41
Anders Lidén, förvaltare, 033-35 73 29
Jennie Kalkowski Ribba, förvaltare, 033-35 73 34
Kjell Andersson, förvaltare, 033-35 73 69
Alen Muftic, förvaltare, 033-35 75 68
Josefine Åkerström, förvaltare, 033-35 75 34
Pär Olsson, förvaltare, 033-35 70 37

Enhetschef, Projekt och Förvaltningsstöd
Björn Arvidsson
Telefon: 033-35 73 38

Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent, 033-35 73 31
Tove Otterborg, avtalsadministratör, 033-35 73 98
Mats Christensen, driftingenjör, 033-35 73 35
Nihad Selimovic, IT-projektledare, 033-35 72 91
Irene Andersson, miljöansvarig, 033-35 70 45

Byggavdelningen

Avdelningen ansvarar för ny- och ombyggnation av verksamhetsfastigheter.

Avdelningschef

Richard Svanberg
Telefon: 033-35 73 33

Medarbetare på avdelningen

Emelie Svensson, fastighetsekonom, 033-35 75 73
Hozan Sharef, byggprojektledare, 033-35 73 83
Bahra Ali, byggprojektledare, 033-35 73 32
Magnus Kleman, byggprojektledare, 033-35 70 44
Jan-Erik Torild, byggprojektledare, 033-35 73 88
Kristoffer Gråhns, byggprojektledare, 033-35 72 04


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokalförsörjningsförvaltningens organisation

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol