Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalförsörjningsförvaltningens organisation

Här hittar du en beskrivning av Lokalförsörjningsförvaltningens organisation.

Förvaltningschef

Anders Waldau
Telefon: 033-35 77 56

Linn Palm, nämndsekreterare, 033-35 73 85

Stabsenheten

Enheten ansvarar för lokalplanering, ekonomi, kommunikation, HR, kvalitet samt hyresadministration.

Enhetschef

Lena Zetterberg
Telefon: 033-35 73 82

Medarbetare på enheten

 • Aleksandar Ilich, förvaltningsekonom, 033-35 75 69
 • Ann-Christine Josefsson, verksamhetscontroller, 033-35 70 50
 • Björn Borggren, ekonom, 033-35 73 04
 • Emina Slatina, verksamhetsutvecklare, 033-35 74 58
 • Emma Säisä, hyresadministratör, 033-35 74 62
 • Jennie Sundberg, fastighetsekonom, 033-35 74 74
 • Linn Rickälv, bokhållare, 033-35 73 14
 • Susanne Eriksson, hyresadministratör 033- 35 73 09

Hyres och förvaltningsavdelningen

Avdelningen ansvarar för inhyrning och förvaltning av lokaler i externa fastigheter.

Avdelningschef

Thobias Mattsson
Telefon: 033-35 76 72

Medarbetare på avdelningen

 • Nils Hugosson, fastighetsekonom, 033-35 73 05
 • Andreas Davidsson, förvaltare inhyrda fastigheter, 033-35 72 35
 • Armel Hombessa, förvaltare inhyrda fastigheter, 033-35 73 49
 • Daniel Sjögren, förvaltare inhyrda fastigheter, 033-35 73 74
 • Kristoffer Beiring, förvaltare inhyrda fastigheter, 033-35 72 29
 • Magdalena Danielsson, förvaltare inhyrda fastigheter, 033-35 73 62
 • Petter Blidkvist, förvaltare inhyrda fastigheter, 033-35 75 74
 • Steve Kou, förvaltare inhyrda fastigheter, 033-35 72 08

Drift- och förvaltningsavdelningen

Avdelningen ansvarar för drift- och förvaltning av fastigheter ägda av Borås Stad. På avdelningen finns dessutom Borås stads tillgänglighetskonsulent vars arbete omfattar alla verksamheter i staden.

Avdelningschef

Monika Jonasson
Telefon: 033-35 75 65

Leif Nilsson
Telefon: 033-35 73 21

Medarbetare på avdelningen

 • Helena Johansson, fastighetsadministratör, 033-35 73 27
 • Therese Wineteg, teknisk administratör, 033-35 70 37
 • Vesna Avdic, fastighetscontroller, 033-35 73 39
 • Carl-Henrik Henrell, fastighetsutvecklare, 033-35 73 84

Enhetschef, förvaltningsenheten

Niclas Örn
Telefon 033-35 73 55

 • Alen Muftic, förvaltare, 033-35 75 68
 • Anders Lidén, förvaltare, 033-35 73 29
 • Annie Flack, förvaltare, 033-35 73 12
 • Fredrik Gustavsson, förvaltare, 033-35 73 41
 • Josefine Åkerström, förvaltare, 033-35 73 46
 • Kjell Andersson, förvaltare, 033-35 73 69
 • Moa Hultberg, förvaltare, 033-35 73 34
 • Lennart Örn, förvaltare, 033-35 75 34
 • Per-Erik Rylander, förvaltare, 033-35 73 37
 • Peter Adermalm, projektledare, 033-35 76 75
 • Vesa Myllylä, förvaltare, 033-35 73 63

Enhetschef, Projekt och Förvaltningsstöd

Björn Arvidsson
Enhetschef
Telefon: 033-35 73 38

Lena Brännström
Tf enhetschef
Telefon: 033-35 73 88

 • Irene Andersson, miljöansvarig, 033-35 70 45
 • Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent, 033-35 73 31
 • Mats Christensen, driftingenjör, 033-35 73 35
 • Nihad Selimovic, IT-projektledare, 033-35 72 91
 • Tove Otterborg, administratör, 033-35 73 98
 • Birgitta Trost, tillgänglighetsinventerare 033-35 73 65
 • Waldemar Olivera Mazzeo, driftingenjör, 033-35 74 70
 • Sören Davidsson, säkerhetsingenjör, 033-35 53 78

Byggavdelningen

Avdelningen ansvarar för ny- och ombyggnation av verksamhetsfastigheter.

Avdelningschef

Richard Svanberg
Telefon: 033-35 73 33

Medarbetare på avdelningen

 • Emelie Henriksson, fastighetsekonom, 033-35 75 73
 • Ahmet Zejnulahu, byggprojektledare, 033-35 70 44
 • Hozan Sharef, byggprojektledare, 033-35 73 83
 • Kristoffer Gråhns, byggprojektledare, 033-35 72 04
 • Liza Klefberg, byggprojektledare, 033-35 72 11
 • Mahmoud Kossir, byggprojektledare, 033-35 73 32
 • Elisabeth Eickhoff, projektutvecklare, 033-35 72 61
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokalförsörjningsförvaltningens organisation

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender