Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Servicekontorets organisation

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar/enheter:

Affärsstöd; ekonomi, it, teknik och logistik

Avdelningen är Servicekontorets interna resurs som bland annat arbetar med:

 • förvaltningens övergripande budget och löpande ekonomi,
 • sköter och ansvarar för Servicekontorets IT och informationssäkerhet,
 • förvaltningens kontaktperson för upphandling,
 • förvaltar anläggningen Pantängen,
 • teknik- och logistikutveckling Pantängen.

Avdelningschef: Ann Malm, telefon: 033-35 74 78

Till avdelningen Affärsstöd hör även:

Redovisningsservice för Borås Stad

Enheten är Borås Stads kvalificerade resurs för redovisnings-och mervärdesskattefrågor.

Redovisningsservice arbetar bland annat med:

 • bokföring,
 • upprättande av kommunens och kommunkoncernens delårs- och årsbokslut,
 • kund- och leverantörsreskontra,
 • Stadskassan,
 • utveckling och samordning av kommunens redovisning,
 • systemförvaltning av kommunens ekonomisystem samt
 • erbjuder stöd och hjälp i redovisnings- och systemfrågor.

Redovisningschef: Keijo Tossavainen, telefon 033-35 78 74

Dataservice

Avdelningen Dataservice är kommunens interna resurs för IT-leveranser inom IT-support, arbetsplatstjänst, tjänsteutveckling samt tjänsteleveranser.

Avdelningen är indelad i fyra enheter:

 • Kund
 • Support
 • Drift
 • Utveckling

Avdelningschef: Niclas Bodeklint, telefon: 033-35 30 73

Entreprenad

Avdelningen består av fyra arbetschefsområden som tillhandahåller tjänster till Borås Stads förvaltningar och bolag.

Område 1:

 • Gata, drift och projekt
 • Mätenheten
 • Trafikenheten
 • Asfaltsenheten
 • Pantängen städ/servering

Område 2:

 • Gata/VA-projekt
 • Drift VA-enheten
 • Kalkylenheten
 • Spol- och slamenheten

Område 3:

 • Fastighetsenheten
 • Idrottsenheten
 • Byggenheten
 • Pantängen vaktmästeri

Område 4:

 • Park- och grönyteenheten
 • Åkerienheten
 • Markrenhållningsenheten
 • Vinterväghållning: snöröjning och halkbekämpning (se nedan)
 • CKS/säkerhetssamordning

I avdelningen ingår dessutom administration, Ramnaslätt – Servicekontorets anläggning för materialåtervinning av t.ex. asfalt och schaktmassor samt GIS-ingenjör, som arbetar med geografiskt informationsystem för Servicekontorets fordon, med bland annat kartunderlag och skadeuppföljning.

Här kan du läsa mer om vinterväghållning som sköts av Servicekontoret.

Avdelningschef: Martin Dahl, telefon: 033-35 75 04

Fordon Förråd Verkstad

Fordon Förråd Verkstad är kommunens interna resurs för handläggning och uthyrning av kommunens alla fordon, fordonsreparationer, förråd och uthyrning av material och maskiner samt mekaniska arbeten.

Avdelningen består av fyra enheter:

 • Fordonsverkstad
 • Förråd
 • Mekanisk verkstad
 • Fordonsenheten

Avdelningschef: Anders Björk, telefon 033-35 70 94

Personal- och Kontorsservice

Avdelningen Personal- och Kontorsservice är kommunens interna resurs inom bland annat löner, huvudväxel och reception Stadshuset, tryckeri och lokalvård.

Avdelningen är indelad i fem enheter:

 • Löneservice
 • Kontorsservice
 • Huvudväxel och reception Stadshuset
 • Stadshusservice
 • Stabsfunktioner Servicekontoret; HR/personal, nämndadministration, kvalitet och miljö samt kommunikation

Avdelningschef: Carina Andersson, telefon: 033-35 81 92


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Servicekontorets organisation

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol