Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Servicekontorets organisation

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar/enheter:

Affärsstöd; ekonomi, it, teknik och logistik

Avdelningen är Servicekontorets interna resurs som bland annat arbetar med:

 • förvaltningens övergripande budget och löpande ekonomi,
 • sköter och ansvarar för Servicekontorets IT och informationssäkerhet,
 • förvaltningens kontaktperson för upphandling,
 • förvaltar anläggningen Pantängen,
 • teknik- och logistikutveckling Pantängen.

Avdelningschef: Ann Malm, telefon: 033-35 74 78

Till avdelningen Affärsstöd hör även:

Redovisningsservice för Borås Stad

Enheten är Borås Stads kvalificerade resurs för redovisnings-och mervärdesskattefrågor.

Redovisningsservice arbetar bland annat med:

 • bokföring,
 • upprättande av kommunens och kommunkoncernens delårs- och årsbokslut,
 • kund- och leverantörsreskontra,
 • Stadskassan,
 • utveckling och samordning av kommunens redovisning,
 • systemförvaltning av kommunens ekonomisystem samt
 • erbjuder stöd och hjälp i redovisnings- och systemfrågor.

Redovisningschef: Keijo Tossavainen, telefon 033-35 78 74

Dataservice

Avdelningen Dataservice är kommunens interna resurs för IT-leveranser inom IT-support, arbetsplatstjänst, tjänsteutveckling samt tjänsteleveranser.

Avdelningen är indelad i fyra enheter:

 • Kund
 • Support
 • Drift
 • Utveckling

Avdelningschef: Niclas Bodeklint, telefon: 033-35 30 73

Entreprenad

Avdelningen består av fyra arbetschefsområden som tillhandahåller tjänster till Borås Stads förvaltningar och bolag.

Område 1:

 • Gata, drift och projekt
 • Mätenheten
 • Trafikenheten
 • Asfaltsenheten
 • Pantängen städ/servering

Område 2:

 • Gata/VA-projekt
 • Drift VA-enheten
 • Kalkylenheten
 • Spol- och slamenheten

Område 3:

 • Fastighetsenheten
 • Idrottsenheten
 • Byggenheten
 • Pantängen vaktmästeri

Område 4:

 • Park- och grönyteenheten
 • Åkerienheten
 • Markrenhållningsenheten
 • Vinterväghållning: snöröjning och halkbekämpning (se nedan)
 • CKS/säkerhetssamordning

I avdelningen ingår dessutom administration, Ramnaslätt – Servicekontorets anläggning för materialåtervinning av t.ex. asfalt och schaktmassor samt GIS-ingenjör, som arbetar med geografiskt informationsystem för Servicekontorets fordon, med bland annat kartunderlag och skadeuppföljning.

Här kan du läsa mer om vinterväghållning som sköts av Servicekontoret.

Avdelningschef: Ulf Raneby, telefon: 033-35 75 04

Fordon/Verkstad

Fordon/Verkstad är kommunens interna resurs för handläggning och uthyrning av kommunens alla fordon, fordonsreparationer, förråd och uthyrning av material och maskiner samt mekaniska arbeten.

Avdelningen består av fyra enheter:

 • Fordonsverkstad
 • Förråd
 • Mekanisk verkstad
 • Fordonsenheten

Avdelningschef: Ann Landegren, telefon: 033-35 70 94

Personal- och kontorsservice

Avdelningen Personal- och kontorsservice är kommunens interna resurs inom bland annat löner, telefoni och växel, tryckeri och lokalvård.

Avdelningen är indelad i fem enheter:

 • Löneservice
 • Kontorsservice
 • Telefonservice och växel
 • Stadshusservice
 • Personalenhet Servicekontoret; HR/personal, nämndadministration, kvalitet och miljö samt kommunikation

Avdelningschef: Carina Andersson, telefon: 033-35 81 92

 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Servicekontorets organisation

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol