Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicekontorets organisation

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar/enheter:

Affärsstöd; ekonomi, it, teknik och logistik

Avdelningen är Servicekontorets interna resurs som bland annat arbetar med:

 • förvaltningens övergripande budget och löpande ekonomi,
 • sköter och ansvarar för Servicekontorets IT och informationssäkerhet,
 • förvaltningens kontaktperson för upphandling,
 • förvaltar anläggningen Pantängen,
 • teknik- och logistikutveckling Pantängen.

Avdelningschef: Ann Malm, telefon: 033-35 74 78

Till avdelningen Affärsstöd hör även:

Redovisningsservice för Borås Stad

Enheten är Borås Stads kvalificerade resurs för redovisnings-och mervärdesskattefrågor.

Redovisningsservice arbetar bland annat med:

 • bokföring,
 • upprättande av kommunens och kommunkoncernens delårs- och årsbokslut,
 • kund- och leverantörsreskontra,
 • Stadskassan,
 • utveckling och samordning av kommunens redovisning,
 • systemförvaltning av kommunens ekonomisystem samt
 • erbjuder stöd och hjälp i redovisnings- och systemfrågor.

Redovisningschef: Keijo Tossavainen, telefon 033-35 78 74

Dataservice

Avdelningen Dataservice är kommunens interna resurs för IT-leveranser inom IT-support, arbetsplatstjänst, tjänsteutveckling samt tjänsteleveranser.

Avdelningen är indelad i fyra enheter:

 • Kund
 • Support
 • Drift
 • Utveckling

Avdelningschef: Niclas Bodeklint, telefon: 033-35 30 73

Entreprenad

Avdelningen består av fyra arbetschefsområden som tillhandahåller tjänster till Borås Stads förvaltningar och bolag.

Område 1:

 • Gata, drift och projekt
 • Mätenheten
 • Trafikenheten
 • Asfaltsenheten
 • Pantängen städ/servering

Område 2:

 • Gata/VA-projekt
 • Drift VA-enheten
 • Spol- och slamenheten

Område 3:

 • Fastighetsenheten
 • Idrottsenheten
 • Byggenheten
 • Pantängen vaktmästeri

Område 4:

 • Park- och grönyteenheten
 • Åkerienheten
 • Markrenhållningsenheten/Vinterväghållning: snöröjning och halkbekämpning (se nedan)
 • Säkerhetssamordning

I avdelningen ingår dessutom administration, Ramnaslätt; Servicekontorets anläggning för materialåtervinning av t.ex. asfalt och schaktmassor.

Vinterväghållning som sköts av Servicekontoret.

Avdelningschef: Martin Dahl, telefon: 033-35 75 04

Fordon Förråd Verkstad

Fordon Förråd Verkstad är kommunens interna resurs för handläggning och uthyrning av kommunens alla fordon, fordonsreparationer, förråd och uthyrning av material och maskiner samt mekaniska arbeten.

Avdelningen består av fyra enheter:

 • Fordonsverkstad
 • Förråd
 • Mekanisk verkstad
 • Fordonsenheten

Avdelningschef: Anders Björk, telefon 033-35 70 94

Personal- och Kontorsservice

Avdelningen Personal- och Kontorsservice är kommunens interna resurs inom bland annat löner, huvudväxel och reception Stadshuset, tryckeri och lokalvård.

Avdelningen är indelad i fem enheter:

 • Löneservice
 • Kontorsservice
 • Huvudväxel och reception Stadshuset
 • Stadshusservice
 • Stabsfunktioner Servicekontoret; HR/personal, nämndadministration, kvalitet och miljö samt kommunikation

Avdelningschef: Carina Andersson, telefon: 033-35 81 92

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Servicekontorets organisation

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5