Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicekontorets organisation

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar/enheter:

Affärsstöd: Ekonomi, it, teknik och logistik

Avdelningen är Servicekontorets interna resurs och har bland annat ansvar för:

 • förvaltningens övergripande budget och löpande ekonomi
 • Servicekontorets IT- och informationssäkerhet
 • att vara förvaltningens kontaktperson för upphandling
 • att förvalta anläggningen Pantängen
 • teknik- och logistikutvecklingen på Pantängen

Avdelningschef: Ann Malm, telefon: 033-35 74 78

Till avdelningen Affärsstöd hör också:

Redovisningsservice för Borås Stad

Enheten är Borås Stads kvalificerade resurs för frågor om redovisning och mervärdesskatt.

Redovisningsservice arbetar bland annat med:

 • bokföring
 • att upprätta kommunens och kommunkoncernens delårs- och årsbokslut
 • kund- och leverantörsreskontra
 • Stadskassan
 • att utveckla och samordna kommunens redovisning
 • systemförvaltning av kommunens ekonomisystem
 • att erbjuda stöd och hjälp i redovisnings- och systemfrågor

Redovisningschef: Nina Clareving, telefon: 033-35 37 01

Dataservice

Avdelningen Dataservice är kommunens interna resurs för IT-leveranser inom IT-support, arbetsplatstjänst, tjänsteutveckling och tjänsteleveranser.

Dataservice är indelad i fyra enheter:

 • Kund
 • Support
 • Drift
 • Utveckling

Avdelningschef: Niclas Bodeklint, telefon: 033-35 30 73

Entreprenad

Avdelningen består av sex arbetschefsområden som tillhandahåller tjänster åt Borås Stads förvaltningar och bolag.

Område 1:

 • Ramnaslätts anläggning för materialåtervinning
 • Gata, drift och projekt
 • Mätenheten, el och fiber
 • Asfaltsenheten
 • Trafik- och belysningsenheten

Område 2:

 • Drift/VA
 • Drift/Fjärrvärme
 • Spol- och slamenheten

Område 3:

 • Idrottsenheten
 • Fastighetsenheten
 • Byggenheten

Område 4:

Område 5:

 • Tryckeri, post och bud
 • Serveringar
 • Huvudväxel och reception Stadshuset
 • Lokalvård
 • Tjänstekortsservice

Område 6:

 • Operativ krishanteringsresurs för Borås Stad

I avdelningen Entreprenad ingår också administration.

Vinterväghållning som sköts av Servicekontoret.

Avdelningschef: Martin Dahl, telefon: 033-35 75 04

Fordon Förråd Verkstad

Fordon Förråd Verkstad är kommunens interna resurs för handläggning och uthyrning av kommunens alla fordon, fordonsreparationer, förråd och uthyrning av material och maskiner, samt mekaniska arbeten.

Avdelningen består av fyra enheter:

 • Fordonenhet
 • Fordonsverkstad
 • Förråd och uthyrning
 • Mekanisk verkstad

Avdelningschef: Arne Stepanov, telefon: 033-35 70 94

Personal- och Löneservice

Avdelningen Personal- och Löneservice är indelad i två enheter.

 • Löneservice är Borås Stads interna resurs för löne- och personaladministration.
 • På Personalenheten finns flera av Servicekontorets stabsfunktioner: HR/personal, nämndadministration, kvalitet och miljö samt kommunikation.

Avdelningschef: Jessica Gustafsson, telefon: 033-35 81 93

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Servicekontorets organisation

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender