Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldreförvaltningens organisation

Vård- och äldreförvaltningen är organiserad i sju verksamhetsområden och tre stödfunktioner.

Maria Jonsson, förvaltningschef
Telefon: 033-35 82 90

Äldreomsorg myndighet

Biståndsbedömning, vårdplanering, bostadsanpassning, boendeplanering, avgiftshandläggning

Ulrika Johansson, verksamhetschef
Telefon: 033-35 52 24

Hemtjänst

Cecilia Botin, verksamhetschef
Telefon: 033-35 35 12

Förebyggande, korttid och larm

Öppna och förebyggande verksamheter, dagverksamheter, korttid och larm-nattorganisation

Ann-Christin Efraimsson
Telefon: 033-35 52 94

Vård- och omsorgsboende

Anna-Clara Ringnes, verksamhetschef
Telefon: 033-35 53 23

Hälso- och sjukvård

Hemsjukvård inklusive rehabilitering

Kristina Söderlund, veksamhetschef
Telefon: 033-35 52 97

Kost och vaktmästeri

Restauranger på vård- och omsorgsboenden, kyld mat, vaktmästeri, resursgrupp

Pernilla Landström, verksamhetschef
Telefon: 033-35 83 08

Ekonomi

Budget, uppföljning, bokslut

Lena Elliot, chef för ekonomifunktionen,
Telefon: 033-35 70 47

HR

Rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, facklig samverkan

Mario Goran Golian, chef för HR-funktionen
Telefon: 033-35 70 76

Kvalitet och utveckling

Verksamhetstillsyn, verksamhetsutveckling, verksamhetssamordning, kommunikation, utredning, nämndadministration, IT

Maria Rangefil, chef för kvalitets- och utvecklingsfunktionen
Telefon: 033-35 70 15

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vård- och äldreförvaltningens organisation

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender