Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vård- och äldreförvaltningens organisation

Vård- och äldreförvaltningen är organiserad i sju verksamhetsområden och tre stödfunktioner.

Maria Jonsson, förvaltningschef
Telefon: 033-35 82 90

Förebyggande och IT

Öppna och förebyggande verksamheter, anhörigstöd, IT vård- och omsorg

Annica Olausson, verksamhetschef
Telefon: 033-35 82 86

Äldreomsorg myndighet

Biståndsbedömning, vårdplanering, bostadsanpassning, boendeplanering, avgiftshandläggning

Ulrika Johansson, verksamhetschef
Telefon: 033-35 52 24

Hemtjänst

Hemtjänst, planeringsenhet

Cecilia Botin, verksamhetschef
Telefon: 033-35 35 12

Hemteam, korttid, larm-natt

Inger Krefors, verksamhetschef
Telefon: 033-35 52 94

Vård- och omsorgsboende

Anna-Clara Ringnes, verksamhetschef
Telefon: 033-35 53 23

Hälso- och sjukvård

Hemsjukvård inklusive rehabilitering

Ritva Lidskog, veksamhetschef
Telefon: 033-35 37 31

Kost och vaktmästeri

Restauranger på vård- och omsorgsboenden, kyld mat, vaktmästeri, resursgrupp

Pernilla Landström, verksamhetschef
Telefon: 033-35 83 08

Ekonomi

Budget, uppföljning, bokslut

Lena Elliot, chef för ekonomifunktionen
Telefon: 033-35 70 47

HR

Rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, facklig samverkan

Björn Linder, chef för HR-funktionen
Telefon: 033-35 70 76

Kvalitet och utveckling

Verksamhetstillsyn, verksamhetsutveckling, verksamhetssamordning, kommunikation, utredning, nämndadministration

Maria Rangefil, chef för kvalitets- och utvecklingsfunktionen
Telefon: 033-35 70 15

Senast ändrad: 2020-06-15 15.10

Ändrad av:

Dela sidan: Vård- och äldreförvaltningens organisation

g q n C