Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldreförvaltningens organisation

Vård- och äldreförvaltningen är organiserad i sju verksamhetsområden och tre stödfunktioner.

Maria Rangefil, tillförordnad förvaltningschef
Telefon: 033-35 70 15

Äldreomsorg myndighet

Biståndsbedömning, vårdplanering, bostadsanpassning, boendeplanering, avgiftshandläggning

Ulrika Johansson, verksamhetschef
Telefon: 033-35 52 24

Hemtjänst

Cecilia Botin, verksamhetschef
Telefon: 033-35 35 12

Förebyggande, korttid och larm

Öppna och förebyggande verksamheter, dagverksamheter, korttid och larm-nattorganisation

Ann-Christin Efraimsson
Telefon: 033-35 52 94

Vård- och omsorgsboende

Anna-Clara Ringnes, verksamhetschef
Telefon: 033-35 53 23

Susanne Blid Roos, verksamhetschef
Telefon: 033-35 52 92

Hälso- och sjukvård

Kommunal primärvård (hemsjukvård) inklusive rehabilitering

Kristina Söderlund, veksamhetschef
Telefon: 033-35 52 97

Kost och vaktmästeri

Restauranger på vård- och omsorgsboenden, kyld mat, vaktmästeri, resursgrupp

Pernilla Landström, verksamhetschef
Telefon: 033-35 83 08

Ekonomi

Budget, uppföljning, bokslut

Lena Elliot, chef för ekonomifunktionen,
Telefon: 033-35 70 47

HR

Rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, facklig samverkan

Josefine Landén, tillförordnad chef för HR-funktionen
Telefon: 033-35 70 76

Kvalitet och utveckling

Verksamhetstillsyn, verksamhetsutveckling, verksamhetssamordning, kommunikation, utredning, nämndadministration, IT

Roland Mattsson, tillförordnad chef för kvalitets- och utvecklingsfunktionen
Telefon: 033-35 53 58

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vård- och äldreförvaltningens organisation

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...