Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar med att ge stöd av olika slag till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer.

Individ- och familjeomsorgsnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar för att all vård som ges med stöd av socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete med berörda och med den unges eller den vuxnes behov i fokus. Vi strävar efter att ge stöd genom tidiga insatser i öppen vård, i närmiljön.

Förvaltningen ansvarar för:

 • Myndighet barn och unga, vuxna och unga vuxna
 • Familjehemsvård
 • Familjerätt
 • Familjerådgivning
 • Barnahus
 • Öppenvård barn, unga och vuxna
 • Fältverksamhet
 • Boende unga, ensamkommande barn, vuxna
 • Socialjour
 • Krisstöd vid allvarlig händelse

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Hans Abrahamsson
Förvaltningschef
Telefon: 033-35 35 11

Organisation

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen består av två områden:

Verksamhetsområde Barn och unga

Ansvarar för barn och unga och deras föräldrar som behöver stöd,
samt mottagandet av ensamkommande asylsökande barn utan vårdnadshavare.

Agneta Kettil
Verksamhetschef
Telefon: 033-35 82 46

 

Verksamhetsområde Vuxen och Unga vuxna

Ansvarar för vård och stöd till vuxna/unga vuxna med olika former av missbruk. Verksamheten arbetar även för att förhindra att människor kommer i en hemlös situation.

Vanja Myrén Grönlund
Verksamhetschef
Telefon: 033-35 33 83

d

Fakta om förvaltningen

 • Antal anställda: cirka 300
 • Besöksadress:
  Fabriksgatan 11 (barn och unga), Fabriksgatan 11(unga vuxna/vuxen), Fabriksgatan 11 (familjehemsenheten) och Österlånggatan 64 (familjerätten)

Senast ändrad: 2020-09-04 07.33

Ändrad av:

Dela sidan: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

g q n C