Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar med att ge stöd av olika slag till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer.

Individ- och familjeomsorgsnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar för att all vård som ges med stöd av socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete med berörda och med den unges eller den vuxnes behov i fokus. Vi strävar efter att ge stöd genom tidiga insatser i öppen vård, i närmiljön.

Förvaltningen ansvarar för:

 • Myndighet barn och unga, vuxna och unga vuxna
 • Familjehemsvård
 • Familjerätt
 • Familjerådgivning
 • Barnahus
 • Öppenvård barn, unga och vuxna
 • Fältverksamhet
 • Boende unga, ensamkommande barn, vuxna
 • Socialjour
 • Krisstöd vid allvarlig händelse

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Hans Abrahamsson
Förvaltningschef
Telefon: 033-35 35 11

Organisation

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen består av två områden:

Verksamhetsområde Barn och familj

Ansvarar för barn och unga och deras föräldrar som behöver stöd,
samt råd och stöd för personer som blivit utsatt för våld och/eller förtryck.

Birgitta Harberg
Tf. Verksamhetschef
Telefon: 033-35 35 59

Verksamhetsområde Ungdom och vuxen

Ansvarar för stöd till ungdomar, unga vuxna och vuxna med problematik såsom kriminalitet och/eller missbruk. Verksamheten arbetar även med att motverka hemlöshet samt stödja personer i hemlös situation.

Marianne Gunnarsson
Verksamhetschef
Telefon: 033-35 89 74

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

 • Antal anställda: cirka 300
 • Besöksadress:
  Fabriksgatan 11 (Barn och familj), Fabriksgatan 11(Ungdom och vuxen), Fabriksgatan 11 (Familjehemsenheten) och Österlånggatan 64 (Familjerätten)
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender