Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rapport 1 2021

Rapport 1 innehåller en tillbakablick på hösten och handlar också om läget i januari.

Oktober-december 2020

Under kvartalet fick vi in en redovisad slutrapport från naturinventeringen. Ilse har varit i Oskarshamn på ett mycket lärorikt studiebesök. Projektet är presenterat hos Viskans vattenråd, för Borås Energi och Miljö och för alla förvaltnings- och bolagschefer i Borås. Under 2020 har projektledaren förankrat och förvaltat projektet. Vi fick även mycket uppmärksamhet i Såklart Borås, med en stor artikel på baksidan av tidningen. Såklart Borås är Borås Stads tidning till alla hushåll i kommunen. Den kommer direkt i brevlådan.

Kommande kvartal

Det finns ett underskrivet avtal med ett beställarstöd som kommer att finnas tillgängligt från 2021. Det anlitade beställarstödet, Henrik Eriksson, har stor erfarenhet inom branschen och har arbetat tidigare med sedimentsanering inom landet. Tillsammans med Henrik kommer vi att skriva färdig upphandlingsunderlaget för alla delundersökningar.

En styrgrupp, där bland annat miljöansvariga kommunalråd i Borås Stad ingår, ska bildas för att ge projektledaren och projektledningen ett mer grundat mandat för att ta beslut.

År 2021 kommer vi att arbeta tätare ihop med Borås Energi och Miljö när det gäller kommunikation, deponering och stabilisering av förorenade massorna.

Eftersom Borås 20221 firar 400 år kommer vi i kommunikationen försöka anknyta till dessa moment för att berätta mer om Viskans historia och påverkan i Borås.

I början av februari samordnar nätverket Renare mark ett seminarium om förorenat sediment som vi kommer att delta i.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rapport 1 2021

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter