Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rapport 4 2022

Rapport 4 skrevs i december 2022.

Ni har fått vänta lite längre på en projektlägesrapport - det har hänt mycket under tiden. Vi har kommit i gång med provtagningsarbete, och vi har haft några träffar med konsulter, verksamhetsutövare och myndigheter. En underkonsult är upphandlad för batymetri, så nu är den tänkta organisationen av konsulter komplett med kompetens för miljö, teknik, laboratorietjänster, dataanalyser av prover, projektstöd samt juridiskt stöd.

Ett reportage i P4 Sjuhärad Sveriges Radio sändes 30 juli.

Viskan ska bli giftfri – Borås: "Vi har sänkt kraven på de som ska sanera" - P4 Sjuhärad Sveriges Radio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En artikel om PFAS fanns i Borås Tidning 29 oktober.

Fler giftiga ämenen kan finnas i Viskan - måste undersökas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 6 oktober hölls ett informationsmöte för berörda aktörer på Rydals museum. Mötet syftade bland annat till att ge information om arbetets framdrift samt ge berörda möjlighet att ställa frågor till projektledningen samt ansvariga inom konsultorganisationerna som ansvarar för utredningsarbete. Mötet utgör ett led i den pågående dialogen inom ramen för projektet med myndigheter, fastighetsägare, verksamhetsutövare och andra berörda.

Ett digitalt möte hölls 21 november med verksamhetsutövare, det vill säga de privata företag som finns utpekade i ansvarsutredningen, Borås Stad och Borås Energi och Miljö, samt Länsstyrelsen.

Dagordningen handlade om uppdatering av status i projektet och planerade/pågående undersökningar, planering av projektet inklusive budget, samt diskussion kring information och kommunikation samt insyn och delaktighet i projektet.

Den nuvarande projektledaren, Ilse Postma, slutar vid årsskiftet, tackar för ett gott samarbete och önskar en fin fortsättning. Tjänsten ska återbesättas.

Instrument är under hösten 2022 utplacerade i Viskan och mäter flöde, turbiditet och partiklar i vattenflödet inför referensprovtagning.

En underkonsult är upphandlad för batymetri. Mätningar genomfördes under november-december. Mätningarna är underlag till bland annat sedimentprovtagning.

Länsstyrelsen har tidigare i år ställt krav på projektet att även mäta PFAS, vilket nu gett projektet behov av att beräkna en kostnadsökning, som inte finns med i projektet tidigare.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rapport 4 2022

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter