Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rapport 3 2021

Rapport 3 innehåller en tillbakablick på början av sommaren och berättar om läget i juli.

April-juni

Under det andra kvartalet har projektledningsgruppen främst arbetat med upphandling. Tilldelningsbeslut för laboratorietjänsten är nu skrivet och upphandling för provtagande konsult är publicerad. Efter sommaren kan vi förhoppningsvis komma igång med undersökningar. Tidsplan är justerad efter genomförd upphandling och de nära förestående upphandlingarna. Tidplanen behöver justeras kontinuerligt.

Kommande kvartal

Under kommande kvartal kommer vi publicera upphandlingen för utvärderande konsult. Upphandlingen avser ett flertal tekniska konsulttjänster för planering av undersökningar samt utvärdering och rapportering av data inom förberedelseskedet för Projekt Viskan.

Efter sommaren samordnar Borås Energi och Miljö vattendagarna. I vilken form det kommer bli är okänt men vi kommer att vara med och presentera Viskanprojektet.

Den nationella temagruppen om förorenade sediment kommer att samordna en temadag om omhändertagande av förorenat sediment. Vi räknar med en fysisk närvaro från projektledningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rapport 3 2021

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter