Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rapport 3 2022

Rapport 3 2022 gläder sig åt att kunna ha fysiska möten. Rapporten skrevs i augusti.

Avtal med konsulterna är nu påskrivna. Vi handlade upp en konsult för provtagning, en för miljö, en för teknik och en för tillstånd. Vi delade upp upphandlingen. Som provtagande konsult har vi anlitat Sweco. Sweco står även för delarna miljö och teknik. För tillståndsdelen har vi anlitat Afry.

I projektets arena iBinder introducerar konsulterna sig själva inklusive sina specialiteter. Det finns ett organisationsschema.

I början av maj har projektledaren har varit i Kalmar för ett studiebesök att ta lärdomar från. Sedimentsaneringen i Kalmar är ett internationellt samarbete där en ny muddringsteknik togs fram.

För att komma igång med arbetet har vi börjat med ett digitalt möte med konsulterna den 10 maj. Andra mötet som vi hade var ett fysiskt möte vid Guttasjön (Räddningstjänstens utbildningsplats) den 14 juni.

Vid det fysiska mötet skapades bra förutsättningar för framtidens samarbete. Vi gick genom den tidigare skapade visionen för Viskan som lyder:

Viskan är Borås blodomlopp. Viskan och hennes ekosystem ska rehabiliteras, hon ska bli ren och frisk. Med stolthet ska vi ge henne utrymme så att vi kan vara nära henne och ta del av hennes närvarande natur.

Vi hade även ett platsbesök hos Försvarsmakten och gick genom säkerhet i fält.

Den 21 maj ägde vernissagen rum för utställningen ”Ingen Å är en Ö” på Rydals museum. Utställningen är en del av det långsiktiga projektet Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker, initierat och lett av Theo Ågren och Thomas Laurien.

Efter sommaren kommer vi starta med referensprovtagning och presentera en mer detaljerad projektplan.

Den 6 oktober planeras ett informationsmöte för berörda aktörer på Rydals museum. Mötet syftar bland annat till att ge information till berörda om arbetets framdrift samt ge berörda möjligheten att ställa frågor till projektledningen samt ansvariga inom konsultorganisationerna som ansvarar för utredningsarbete. Mötet är således ett led i den pågående dialogen inom ramen för projektet med myndigheter, fastighetsägare, verksamhetsutövare och andra berörda.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rapport 3 2022

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter