Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rapport 1 2022

Projektlägesrapport nr 1 år 2022 innehåller främst en tillbakablick av hur 2021 utföll. Rapporten skrevs i februari.

Projekt Viskan är ett stort och ambitiöst projekt som många olika intressenter och organisationer har en anknytning till. I år fick vi välkomna Henrik Eriksson och Linnea Ljung till projektledningsgruppen. En styrgrupp har blivit tillsatt till hjälp och stöd för projektledningen.

Under året som har gått har vi märkt att det inte är en självklarhet att få in anbud för att komplettera vår konsultorganisation. I många omgångar har vi publicerat upphandlingsunderlag för olika tjänster som vi behöver i projektet.

Detta och tillkommande krav från Länsstyrelsen om att undersöka förekomst av FPOS/PFAS i sediment gör att tidplanen är anpassad till en mer realistisk variant. Tidplanen kommer så klart vid behov att anpassas även framöver beroende på hur snabbt vi kan sätta samman det konsultteam vi ska handla upp.

Upphandlingen för provtagande konsult publicerades på nytt och anbud har kommit in. En förhandling påbörjades kvartal 4.

För att komplettera konsultorganisationen med utvärderande konsult för Projekt Viskan har nytt upphandlingsmaterial publicerats före jul. Vi ändrade i denna omgång, genom att vi delade upp uppdraget i tre delar (miljö, teknik och MKB).

Eftersom vårt beställarstöd har bytt jobb har vi under kvartal 4 skrivit om avtalet så att det blir en överlåtelse av avtalet till den organisation (Geosyntec Consultants AB) där Henrik arbetar.

Borås firade 400 år och för projektet ledde det till tre promenader vid Viskan. Första promenaden var i mars för deltagare i projektet och konstnärer.

På vattendagen som Borås Energi och Miljö arrangerade i augusti presenterade projektledaren Viskanprojektet under årets andra promenad längs med Viskan. Denna aktivitet ledde till en tredje promenad i början av december med lärare i naturvetenskap som undervisar på Vuxenutbildningen i Borås.

På entreprenörsdagen för skandinaviska deltagare den 16 november som samordnades av nätverket Samverkan för Innovation (SFI), som SGU driver på uppdrag av Naturvårdsverket, presenterade projektledningen projektet med en föredragning med bilden och med en digital poster.

År 2022 startade vi med en workshop där vi diskuterade hur vi kan uppfylla projektets åtgärdsmål under dagens förutsättningar. Vi kommer att arbeta vidare med att komplettera vår konsultorganisation med provtagande konsult och experter. En presentation av projektet är inbokad för Rotary.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rapport 1 2022

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter