Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rapport 2 2020

Rapport 2 2020 berättar om tidig höst och läget i oktober.

Juli-september

En ny upphandling för beställarstöd gick ut under kvartalet. Vi har skrivit på ett tilldelningsbeslut, men kan inte komma vidare ännu eftersom upphandlingen blev överklagad. Vi förväntar oss att få ett domstolsbeslut före årsskiftet.

Under september månad har en naturinventering för Viskans kanter från Guttasjön och nedströms genomförts.

Vi har kommit igång med det stora upphandlingsuppdraget - alla delundersökningarna. Där upphandlar vi företag som kan utföra en del av undersökningarna och pilotprov, samt företag som kan bistå i juridik och tillståndsansökan.

Vi har inte kommit vidare med kommunikationsplanen. Trots det så har det varit några informationsinsatser. Projektledaren Ilse Postmaa har presenterat projektet på arbetsdagar för en projektgrupp som arbetar tillsammans med Skimmer och Härvor i Viskans vatten och marker, som handlar om hur konstnärligt arbete kan medverka till förändrade och hållbara relationer mellan människor och fler-än-människor.

Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har också nått många boråsare med en artikel i Saxen - ”Äntligen ska Viskan renas”. Saxen går ut som papperspost hem till alla cirka 10 000 anställda, varav de flesta är boråsare och information når då även deras familjer.

Henrik Bengtsson på Länsstyrelsen, som både har varit Länsstyrelsens granskare av vad vi gör för bidraget projektet fått samt en del av projektledning, har bytt jobb. Han kommer att fortsätta arbetet med förorenat sediment hos SGI. En ersättare utses från Länsstyrelsen.

Ilse blev kontaktad av Naturvårdsverket, för sina språkkunskaper och för arbetet med sedimentsaneringar i Nederländerna och Belgien, i samband med projektet Rufs (Regeringsuppdrag Förorenade Sediment). Ilse är nu även representant för Sjuhärad i en nationell arbetsgrupp som tittar på innovativa saneringsmetoder och upphandlingar på uppdrag av Naturvårdsverket, samordnat av SGU.

RUFS – Regeringsuppdrag om ökad kunskap för åtgärder av förorenade sediment Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommande kvartal

Det kommer att göras en presentation för Viskans Vattenråd och en presentation för Borås Energi och Miljö. Vi kommer att arbeta tätare ihop med Borås Energi och Miljö när det gäller deponering och stabilisering av det förorenade massorna, och även när det gäller kommunikation. Ett studiebesök hos Oskarshamns hamnssanering är inbokat. Vi kommer lära oss hur man har hanterat oexploderad ammunition i Kiruna i saneringsprojektet i sjön Ala Lompolo.

Vi förväntar oss att upphandlingsunderlag blir färdigt före årsskiftet. På grund av alla hinder i att handla upp ett beställarstöd och förseningar i de olika delarna av projektet är tidsplanen för projektet anpassad. Det innebär bland annat att en del av budgeten enligt planerna skulle användas i år kommer att användas nästa år i stället. Än så länge har vi inget skäl att anta att projektet kommer att behöva förlängas efter 2023.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rapport 2 2020

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter