Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Fritids- och folkhälsoförvaltningens organisation

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar:

Administration

Bestående av två kluster som arbetar för Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen.

Ekonomi- och IT kluster: Cecilia Strömberg, ekonom, telefon 033-35 73 03
HR-kluster och nämndsekreterare: Maria Zetterström Tuvegran, HR-chef, telefon 033-35 76 37

Kvalitet- och Utveckling

Övergripande frågor inom samarbetsuppdraget; Överenskommelsen, lokalt inflytande, Välfärdsbokslut, lokalt folkhälsoarbete "Säker och trygg kommun", Drog- och brottsförebyggande arbete, kvalitet och kommunikation, samt processtöd för uppdrag och mål inom förvaltningen.

Ansvarig chef: Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef, telefon 033-35 72 19

Folkhälsoarbete

Träffpunkt Simonsland och Kraftsamling Sjöbo.

Ansvarig chef: Susanne Carlsson, verksamhetschef, telefon 033-35 82 97

Badverksamhet

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandareds- och Dalsjöbadet.

Ansvarig chef Mona Carlbom, badchef, telefon 033-35 71 50

Mötesplatser och öppen ungdomsverkamhet

Verksamheten ansvarar för:

  • Fritidsgårdar/Öppen ungdomsverksamhet
  • Mötesplatser
  • Brygghuset och Lundby Park
  • Badresor
  • Kolloverksamheten i Espevik

Ansvarig chef: Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef, telefon 033-35 71 86

Förenings- och anläggningsverksamhet

Föreningsstöd och föreningsutveckling, med allt från utbildningar i föreningskunskap till beviljande av lokalbidrag. Drift och skötsel av alla idrotts- och rekreationsanläggningar. Uthyrning av anläggningar och lokaler för föreningsverksamhet.

Ansvarig chef: Hans Andersson, verksamhetschef, telefon 033-35 73 76


Förvaltningschef: Tommy Jingfors, telefon 033-35 73 66             

Senast ändrad: 2020-09-14 15.00

Ändrad av:

Dela sidan: Fritids- och folkhälsoförvaltningens organisation

g q n C