Meny

Meny

Fritids- och folkhälsoförvaltningens organisation

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar:

Administration

Bestående av två kluster som arbetar för Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen.

Ekonomikluster: Cecilia Strömberg, ekonom, telefon 033-35 73 03
HR-kluster: Linda Andersson, HR-chef, telefon 033-35 76 37

Folkhälsoarbete

Ansvarar bland annat för Välfärdsbokslut, "Säker och trygg kommun" och Drog- och brottsförebyggande arbete, Träffpunkt Simonsland och Parasportcenter.

Ansvarig chef: Susanne Carlsson, verksamhetschef, telefon 033-35 82 97

Badverksamhet

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandareds- och Dalsjöbadet och Teknisk drift.

Ansvarig chef Mona Carlbom, badchef, telefon 033-35 71 50

Mötesplatser/ Lokalt inflytande/Förebyggande arbete

Verksamheten ansvarar för:

  • Fritidsgårdar
  • Mötesplatser
  • Brygghuset och Lundby Park
  • Badresor
  • Kolloverksamheten i Espevik

Ansvarig chef: Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef, telefon 033-35 71 86

Föreningsverksamhet

Föreningsstöd och föreningsutveckling, med allt från utbildningar i föreningskunskap till beviljande av lokalbidrag.

Ansvarig chef: Hans Andersson, verksamhetschef, telefon 033-35 73 76

Anläggningsverksamhet

Drift och skötsel av alla idrotts- och rekreationsanläggningar.

Ansvarig chef: Tommy Jingfors, förvaltningschef, telefon 033-35 73 66             

Senast ändrad: 2018-11-23 10.13

Ändrad av:

Dela sidan: Fritids- och folkhälsoförvaltningens organisation

g q n C