Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsoförvaltningens organisation

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar.

Förvaltningschef

Maria Wallengren, telefon 033-35 73 97, e-post maria.wallengren@boras.se

Administration

Bestående av två kluster som arbetar för Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen.

Kvalitet och Utveckling

Övergripande frågor inom samarbetsuppdraget; Överenskommelsen, Lokalt inflytande, Välfärdsbokslut, lokalt folkhälsoarbete "Säker och trygg kommun", Drog- och brottsförebyggande arbete, kvalitet och kommunikation, samt processtöd för uppdrag och mål inom förvaltningen.

Ansvarig chef: Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef, telefon 033-35 72 19, e-post asa.skytt@boras.se

Badverksamhet

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandareds- och Dalsjöbadet och Alidebergsbadet.

Ansvarig chef: Mona Carlbom, badchef, telefon 033-35 71 50, e-post mona.carlbom@boras.se

Mötesplatser och öppen ungdomsverkamhet

Verksamheten ansvarar för:

 • fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet
 • mötesplatser
 • Lundby Park
 • badresor
 • kolloverksamheten i Espevik

Ansvarig chef: Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef, telefon 0703-48 73 91, e-post marie-louise.bengtsson@boras.se

Förenings- och anläggningsverksamhet

Föreningsstöd och föreningsutveckling, med allt från utbildningar i föreningskunskap till beviljande av lokalbidrag. Drift och skötsel av alla idrotts- och rekreationsanläggningar. Uthyrning av anläggningar och lokaler för föreningsverksamhet.

Ansvarig chef: Ola Svensson, verksamhetschef, telefon 0703-48 77 04, e-post ola2.Svensson@boras.se

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fritids- och folkhälsoförvaltningens organisation

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...