Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Fritids- och folkhälsoförvaltningens organisation

Kontoret på Sturegatan är stängt till och med 30 september.

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar:

Förvaltningschef

Tommy Jingfors, telefon 033-35 73 66   

Administration

Bestående av två kluster som arbetar för Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen.

Ekonomi- och IT kluster: Cecilia Strömberg, ekonom, telefon 033-35 73 03
HR-kluster och nämndsekreterare: Maria Zetterström Tuvegran, HR-chef, telefon 033-35 76 37

Kvalitet- och Utveckling

Övergripande frågor inom samarbetsuppdraget; Överenskommelsen, Lokalt inflytande, Välfärdsbokslut, lokalt folkhälsoarbete "Säker och trygg kommun", Drog- och brottsförebyggande arbete, kvalitet och kommunikation, samt processtöd för uppdrag och mål inom förvaltningen.

Ansvarig chef: Åsa Skytt Jansson, verksamhetschef, telefon 033-35 72 19

Utredningsuppdrag

Ansvarig: Susanne Carlsson, processledare, telefon 033-35 82 97

Badverksamhet

Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandareds- och Dalsjöbadet.

Ansvarig chef Mona Carlbom, badchef, telefon 033-35 71 50

Mötesplatser och öppen ungdomsverkamhet

Verksamheten ansvarar för:

  • Fritidsgårdar/Öppen ungdomsverksamhet
  • Mötesplatser
  • Brygghuset och Lundby Park
  • Badresor
  • Kolloverksamheten i Espevik

Ansvarig chef: Marie-Louise Bengtsson, verksamhetschef, telefon 033-35 71 86

Förenings- och anläggningsverksamhet

Föreningsstöd och föreningsutveckling, med allt från utbildningar i föreningskunskap till beviljande av lokalbidrag. Drift och skötsel av alla idrotts- och rekreationsanläggningar. Uthyrning av anläggningar och lokaler för föreningsverksamhet.

Ansvarig chef: Hans Andersson, verksamhetschef, telefon 033-35 73 76          

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fritids- och folkhälsoförvaltningens organisation

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol