Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Folkhälsoarbete

Människors förutsättningar för en god hälsa ser olika ut och därför görs prioriteringar i stadens folkhälsoarbete. Tillsammans med civilsamhället, Västra Götalandsregionen och andra förvaltningar i staden ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden för folkhälsoarbetet i Borås Stad. Statistik och stadens Jämlikhetsdata ligger som grund för de prioriteringar som görs för att på sikt uppnå en mer jämlik hälsa.

Här finns fokusområdena för folkhälsoarbetet samlade.

bild på bio Röda kvarn

ANDTS-förebyggande arbete
ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak, nikotin och spel om pengar. I Borås styrs arbetet av styrdokument och handlingsplan.

Personer sitter runt ett bord med anteckningsblock

Samverkan med civilsamhället & områdesutveckling
Samverkan med civilsamhället sker bland annat genom Överenskommelsen, områdesnätverken och ortsråden.

bild på bio Röda kvarn

Föräldraskapsstöd
Alla föräldrar och viktiga vuxna runt barn kan ibland behöva stöd. Vi erbjuder dig som förälder eller annan viktig vuxen stöd och råd i föräldraskapet.

Två händer som ger ett hjärta till varandra

Suicidprevention
Självmord är ett ämne som berör många på olika sätt. Här kan du läsa mer om en del av det självmordsförebyggande arbetet som pågår i Borås.

bild på bio Röda kvarn

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
I Borås Stad samverkar flera aktörer för minskad brottslighet och för ett tryggt samhälle. Kommunen har ett lagstadgat brottsförebyggande ansvar som uppfylls genom vår breda grundverksamhet och särskilt riktade insatser.

Barn som leker runt ett träd och vuxna sitter på parkbänk i bakgrunden

Jämlikhetsdata
Borås Stad arbetar med jämlikhetsdata genom att exempelvis ta fram välfärdsbokslut som mäter den sociala hållbarheten utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Detta används som beslutsunderlag vid prioriteringar av verksamhet och budget.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Folkhälsoarbete

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...