Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Miljöförvaltningens organisation

Har du allmänna frågor till Miljöförvaltningen, använd kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar:

Konsument Borås

Avdelningen erbjuder kostnadsfri rådgivning inom konsumenträtt samt budget- och skuldrådgivning för invånare i Borås stad och våra samverkanskommuner. Genom utåtriktat och förebyggande arbete bidrar Konsument Borås till att öka kunskaperna inom vardagsekonomi, konsumenträtt och hållbar konsumtion.

Ansvarig avdelningschef: Annelie Johansson, telefonnummer: 033-35 75 76

Verksamhetsstöd

Sköter den förvaltningsgemensamma administrationen

Ansvarig avdelningschef: Niclas Björkström, telefonnummer: 033-35 31 77

Livsmedelskontroll

Avdelningen har tillsyn över restauranger, butiker, tillverkare och vattenverk. Tillsynen omfattar både privat och kommunal verksamhet.

Ansvarig avdelningschef: Zygmunt Cieslak, telefonnummer: 033-35 30 18

Miljöstrategiska avdelningen

Avdelningen arbetar bland annat strategiskt med hållbarhetsfrågor, utövar viss miljöövervakning av Borås närmiljö och kommunicerar miljöfrågor med boråsare och Borås Stads anställda.

Ansvarig avdelningschef: Elin Johnsson, telefonnummer: 033-35 50 49

Miljötillsyn

Utövar tillsyn enligt miljöbalken som omfattar bland annat miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall och hälsoskydd.

Ansvarig avdelningschef: Mirjam Keskifrantti, telefonnummer: 033-35 30 09 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2020-01-03 12.16

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöförvaltningens organisation

g q n C

p

Kontakt