Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Miljöförvaltningens organisation

Har du allmänna frågor till Miljöförvaltningen, använd kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar:

Konsument Borås

Avdelningen erbjuder kostnadsfri rådgivning inom konsumenträtt samt budget- och skuldrådgivning för invånare i Borås stad och våra samverkanskommuner. Genom utåtriktat och förebyggande arbete bidrar Konsument Borås till att öka kunskaperna inom vardagsekonomi, konsumenträtt och hållbar konsumtion.

Ansvarig avdelningschef: Annelie Johansson, telefonnummer: 033-35 75 76

Verksamhetsstöd

Sköter den förvaltningsgemensamma administrationen.

Ansvarig avdelningschef: Niclas Björkström, telefonnummer: 033-35 31 77

Livsmedelskontroll och tillståndsenheten

Livsmedelskontrollen har tillsyn över restauranger, butiker, tillverkare och vattenverk. Tillsynen omfattar både privat och kommunal verksamhet.

Tillståndsenheten handlägger ansökningar för försäljning av alkohol och tobak. Enheten utför även tillsyn på tobak, receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl samt utövar tillsyn över serveringsställen med serveringstillstånd.

Ansvarig avdelningschef: Zygmunt Cieslak, telefonnummer: 033-35 30 18

Miljöstrategiska avdelningen

Avdelningen arbetar bland annat strategiskt med hållbarhetsfrågor, utövar viss miljöövervakning av Borås närmiljö, deltar i den fysiska planeringen av kommunen och kommunicerar natur- miljöfrågor med boråsare och Borås Stads anställda.

Ansvarig avdelningschef: Elin Johnsson, telefonnummer: 033-35 50 49

Miljötillsyn

Avdelningen utövar tillsyn enligt miljöbalken, som är en så kallad ramlagstiftning, vilket omfattar kontroll av bland annat miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall och hälsoskydd.

Ansvarig avdelningschef: Mirjam Keskifrantti, telefonnummer: 033-35 30 09 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-02-11 16.16

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöförvaltningens organisation

g q n C