Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Miljöförvaltningens organisation

Har du allmänna frågor till Miljöförvaltningen, använd kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar:

Verksamhetsstöd

Sköter den förvaltningsgemensamma administrationen

Ansvarig avdelningschef: Niclas Björkström, telefonnummer: 033-35 31 77

Budget- och skuldrådgivning

Avdelningen ger budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer samt arbetar med konsumentrådgivning.

Ansvarig avdelningschef: Annelie Johansson, telefonnummer: 033-35 75 76

Livsmedelskontroll

Avdelningen har tillsyn över restauranger, butiker, tillverkare och vattenverk. Tillsynen omfattar både privat och kommunal verksamhet.

Ansvarig avdelningschef: Zygmunt Cieslak, telefonnummer: 033-35 30 18

Miljöstrategiska avdelningen

Avdelningen arbetar bland annat strategiskt med hållbarhetsfrågor, utövar viss miljöövervakning av Borås närmiljö och kommunicerar miljöfrågor med boråsare och Borås Stads anställda.

Ansvarig avdelningschef: Elin Johnsson, telefonnummer: 033-35 50 49

Miljötillsyn

Utövar tillsyn enligt miljöbalken som omfattar bland annat miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall och hälsoskydd.

Ansvarig avdelningschef: Mirjam Keskifrantti, telefonnummer: 033-35 30 09 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-07 15.58

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöförvaltningens organisation

g q n C

p

Kontakt