Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljöförvaltningens organisation

Har du allmänna frågor till Miljöförvaltningen, använd kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Förvaltningen är organiserad i avdelningarna:

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen stöttar övriga avdelningar på förvaltningen i ekonomi, kommunikation, IT, personalfrågor, registrering av akter och kvalitetsarbete. Här finns även funktionen Bostad Borås som arbetar med att synliggöra hyresvärdar och lediga hyresbostäder i Borås för till exempel högskolestudenter.

Ansvarig avdelningschef: Sandra Larsson, telefonnummer: 033-35 31 77

Konsument Borås

Avdelningen erbjuder kostnadsfri rådgivning inom konsumenträtt, budget- och skuldrådgivning samt energirådgivning för invånare i Borås stad och våra samverkanskommuner. Genom utåtriktat och förebyggande arbete bidrar Konsument Borås till att öka kunskaperna inom vardagsekonomi, energieffektivisering, konsumenträtt och hållbar konsumtion.

Ansvarig avdelningschef: Linda Lengberg, telefonnummer: 033-35 75 76

Livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen har tillsyn över restauranger, butiker, tillverkare och vattenverk. Tillsynen omfattar både privat och kommunal verksamhet.

Ansvarig avdelningschef: Bernadett Wéber, telefonnummer: 033-35 30 18

Miljö- och naturvårdsavdelningen

Miljö- och naturvårdsavdelningen arbetar med bland annat naturvård, miljöövervakning, miljökommunikation mot Borås Stads anställda och boråsare, Borås Stads naturvårdsfond och miljöförvaltningens miljösamordning.

Ansvarig t.f. avdelningschef: Mirjam Keskifrantti, telefonnummer: 033-35 30 09 

Miljötillsyn avdelning 41 och 42

Miljötillsyn, som är är uppdelad i två avdelningar, avdelning 41 och avdelning 42, utövar tillsyn över både privata och kommunala verksamheter enligt miljöbalken. Miljöbalken är en så kallad ramlagstiftning, som bland annat omfattar kontroll av miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall och hälsoskydd.

Ansvarig avdelningschef (avdelning 41): Mirjam Keskifrantti, telefonnummer: 033-35 30 09 

T.f. avdelningschef (avdelning 42): Anthoula Papakosta, telefonnummer: 033-35 30 52

Tillstånd och juridik

Tillstånd och juridik handlägger ansökningar för försäljning av alkohol och tobak. Enheten utför även tillsyn på tobak, receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl samt utövar tillsyn över serveringsställen med serveringstillstånd.

Ansvarig avdelningschef: Johanna Bäckström, telefonnummer: 033-35 30 12

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöförvaltningens organisation

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender