Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Miljöförvaltningens organisation

Har du allmänna frågor till Miljöförvaltningen, använd kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar:

Konsument Borås

Avdelningen erbjuder kostnadsfri rådgivning inom konsumenträtt samt budget- och skuldrådgivning för invånare i Borås stad och våra samverkanskommuner. Genom utåtriktat och förebyggande arbete bidrar Konsument Borås till att öka kunskaperna inom vardagsekonomi, konsumenträtt och hållbar konsumtion.

Ansvarig avdelningschef: Annelie Johansson, telefonnummer: 033-35 75 76

Verksamhetsstöd

Sköter den förvaltningsgemensamma administrationen.

Ansvarig avdelningschef: Niclas Björkström, telefonnummer: 033-35 31 77

Livsmedelskontroll och tillståndsenheten

Livsmedelskontrollen har tillsyn över restauranger, butiker, tillverkare och vattenverk. Tillsynen omfattar både privat och kommunal verksamhet.

Tillståndsenheten handlägger ansökningar för försäljning av alkohol och tobak. Enheten utför även tillsyn på tobak, receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl samt utövar tillsyn över serveringsställen med serveringstillstånd.

Ansvarig avdelningschef (ställföreträdande): Johanna Bäckström, telefonnummer: 033-35 30 12

Miljöstrategiska avdelningen

Avdelningen arbetar bland annat strategiskt med hållbarhetsfrågor, genomför viss miljöövervakning av Borås närmiljö, deltar i den fysiska planeringen av kommunen och kommunicerar natur- och miljöfrågor med boråsare och Borås Stads anställda.

Ansvarig avdelningschef: Elin Johnsson, telefonnummer: 033-35 50 49

Miljötillsyn

Miljötillsyn, som är är uppdelad i avdelning 41 och avdelning 42, utövar tillsyn över både privata och kommunala verksamheter enligt miljöbalken. Miljöbalken är en så kallad ramlagstiftning, som bland annat omfattar kontroll av miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall och hälsoskydd.

Ansvarig avdelningschef (avdelning 41): Mirjam Keskifrantti, telefonnummer: 033-35 30 09 

Ansvarig avdelningschef (avdelning 42): Linda Gustafsson, telefonnummer: 033-35 31 86

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöförvaltningens organisation

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol