Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nedgrävning av häst

Om du ska gräva ned en häst ska du kontakta Miljöförvaltningen. Du ska då lämna in, muntligt eller skriftligt, följande uppgifter:

  • Hästens dödsorsak (den får inte ha en smittsam överförbar sjukdom).
  • Hästens namn, id-nummer och ras.
  • Platsen där hästen planeras begravas på måste kunnas beskrivas utförligt.
  • Hur ser omgivningen ut kring begravningsplatsen? Finns det närliggande vattendrag, dricksvattentäkter? Är det en blöt eller en torr mark, översvämmas marken vid mycket nederbörd? För att nedbrytningen ska ske på rätt sätt krävs det syre och därför måste det vara helt torrt i marken. Ett tips är att gräva en grop och låta den stå öppen ett par dagar för att se om det rinner in grundvatten eller inte.

Några punkter att följa vid val av platsen för nedgrävning

  • Jordarten och marken ska vara genomsläpplig (sand, grus eller morän).
  • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 100 meter, helst bör avståndet var upp till 200 meter.
  • Nedgrävning får inte ske i Öresjös vattenskyddsområdes primära eller sekundära zon, eller inom övriga vattenskyddsområden.
  • Kroppen bör kalkas före återfyllnad.
  • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Minst 1 meter ska finnas ner till berggrund eller högsta grundvattennivån.
  • Djurkroppen ska täckas med 1,5 meter återfyllnadsmaterial (rovdjursskydd).

Platsbesök

Vid en del fall kan förvaltningen vilja komma ut på plats för att se den tänkta begravningsplatsen. Oftast räcker det med på det kartmaterial förvaltningen har tillgång till.

Vid besök på plats tar förvaltningen en tillsynsavgift för en timme enligt en taxa som antagits av kommunfullmäktige.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Nedgrävning av häst

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender