Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gödselhantering

Mineralgödsel, stallgödsel och annan organisk gödsel får bara spridas på åkermark. Gödsel får inte spridas så att det hamnar utanför åkern och får inte spridas på ängs- eller naturbetesmarker.

Spridning av gödsel utan direkt nedbrukning får inte ske mellan den 1 december och sista februari. Ska du sprida under den perioden måste du ansöka om dispens för spridningen. Inom vattenskyddsområde ges inte dispens för spridning av gödsel för denna period. Inom vattenskyddsområde (primär- och sekundärzon) krävs tillstånd för att sprida gödsel.

Lagring

Normalt krävs att du kan lagra 6 till 10 månaders gödselproduktion, beroende på antal djur och djurslag. Djurhållare som har mer än 10 och upp till 100 djurenheter utanför nitratkänsligt område ska klara att lagra all uppkommen stallgödsel under 6 månaders tid. För svin och fjäderfä ska lagringskapaciteten vara minst 10 månader och vid över 100 djurenheter ska lagringskapaciteten vara minst 8 månader.

Utanför nitratkänsligt område gäller:

Minsta lagringskapacitetstid för gödselproduktion beroende på hur många djur som hålls

Antal djurenheter

Nöt, hästar, får, getter

Annan djurhållning

Fler än 100

8 månader

10 månader

>10, upp till 100

6 månader

10 månader

>2, upp till 10

Inga generella krav

Inga generella krav

Mellanlagring i gödselstuka

En gödselstuka är en tillfällig mellanlagring av gödsel på mark utomhus. Gödselstuka kan användas som tillfällig lagring eller kompostering i fält. Gödselstukan får inte räknas in i den ordinarie lagringskapaciteten och stallgödsel bör i första hand lagras i ordinarie lagringsutrymmen.

Lagringstid i stuka bör vara så kort som möjligt och ske på ett sådant sätt att det inte uppstår föroreningar av yt- eller grundvatten eller att det leder till olägenheter för närboende.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Gödselhantering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender