Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hästhållning

Under de senaste 30 åren har antalet hästar i Sverige nästan femdubblats. Som hästägare kan du med ganska små medel göra förändringar som gör stor nytta för miljön.

Många av dagens hästar hålls i områden där tillgång till stora rasthagar oftast är sämre. Detta ger en hög belastningsgrad på liten yta, vilket innebär en stor belastning på miljön. Upptrampad mark och kvarlämnad gödsel ger ett ökat växtnäringsläckage vilket i sin tur kan leda till övergödning av sjöar och vattendrag.

Som hästägare kan du med ganska små medel göra förändringar som gör stor nytta för miljön. Några exempel:

  • Mocka hagen och städa undan foderspill
  • Se över dränering och underhåll diken kring dina hagar
  • Stängsla runt vattendrag och diken
  • Minska på kraftfodret

Har en häst avlidit och ni önskar gräva ner er häst?

Ta hand om döda djur på rätt sätt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hästhållning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender