Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lantbrukets avfall

Huvudregeln är att allt avfall ska omhändertas och inget ska deponeras eller brännas på gården. Hushållsavfall samlas in av kommunen och övrigt avfall ska lämnas in till någon av kommunens återvinningscentraler.

Exempel på farligt avfall kan vara överblivet eller gamla växtskyddsmedel eller andra bekämpningsmedel, hydrauloljor och spillolja. Allt farligt avfall i vätskeform ska förvaras i ett avloppslöst och frostfritt utrymme. Det farliga avfallet ska förvaras åtskilt från annat avfall.

Mindre mängder farligt avfall från din verksamhet får du transportera själv under förutsättning att du har anmält transporten till länsstyrelsen i Västra Götalands län. Vilka mängder och vilken typ av avfall du får transportera själv framgår av länsstyrelsens hemsida. Det farliga avfallet måste du transportera till något företag som har tillstånd att ta emot och mellanlagra farligt avfall från företag.

Alla jordbrukare som i sin verksamhet på något vis producerar farligt avfall ska, i och med den nya avfallsförordningen, registrera sitt farliga avfall på:

Rapportera till avfallsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret ersätter inte de uppgifter som ska finnas antecknade hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

Avfall och återvinning

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lantbrukets avfall

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender