Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ta hand om döda djur på rätt sätt

Djur som har självdött eller avlivats till följd av smittsam sjukdom får aldrig grävas ner. För att förhindra smittspridning ska sådana kroppar tas om hand på en särskild anläggning.

Om djuret ska grävas ner på annans mark behövs markägarens godkännande.

Nedgrävning av häst

Om du ska gräva ned en häst ska du kontakta Miljöförvaltningen. Du ska då lämna in, muntligt eller skriftligt, följande uppgifter:

  • Fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter
  • Hästens dödsorsak (den får inte ha en smittsam överförbar sjukdom).
  • Karta för platsen där hästen planeras begravas.

Några punkter att följa vid val av platsen för nedgrävning

  • Jordarten och marken ska vara genomsläpplig (sand, grus eller morän).
  • Avståndet till närmsta vattenbrunn, sjö, bäck eller annat vattendrag ska vara minst 100 meter.
  • Välj en torr plats. Hästen får inte hamna under grundvattenytan och får inte läggas direkt på berggrunden. Ett tips är att gräva en grop och låta den stå öppen ett par dagar för att se om det rinner in grundvatten eller inte.
  • Nedgrävning får inte ske i ett vattenskyddsområdes primära eller sekundära zon.
  • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Minst 1 meter ska finnas ner till berggrund eller högsta grundvattennivån.
  • Djurkroppen ska täckas med 1,5 meter återfyllnadsmaterial (rovdjursskydd).

Produktionsdjur (kor, grisar, får med mera)

Produktionsdjur är djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel, ull, päls, fjädrar, hudar och skinn eller andra produkter av animaliskt ursprung.

Dessa djur får inte grävas ner utan ska tas om hand för destruktion. I väntan på borttransport ska kroppen placeras på ett ställe där varken vilda djur eller tama djur kan komma åt den. Förvara kroppen så att det inte kan läcka från den. Hindra smittorisken även genom att förvara det avlidna djuret så att transportören som hämtar djuret inte behöver gå igenom utrymmen som används till friska djur. Mer information om kadaverhantering och hämtning av döda djur finns hos Jordbruksverket och Svensk Lantbrukstjänst.

Mindre sällskapsdjur

Mindre sällskapsdjur så som katt eller hund kan du begrava på egen tomt. Var noga med att hålla avstånd till dricksvattenbrunnar. Placera det döda djuret så djupt att andra djur inte klarar av att kräva upp det. Om du inte har möjlighet eller inte vill begrava ditt sällskapsdjur på egen tomt finns alternativet djurkyrkogård.

Vilda djur

Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion. Misstänker du att djuret bär på en smittsam sjukdom kan du kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Slaktrester från jakt

Slaktavfall från vilt, till exempel älg eller rådjur, får lämnas kvar i skogen. Avfallet kan locka rovdjur, husdjur och skadedjur och ska därför inte lämnas i närheten av motionsspår, vandringsleder eller bostadshus. Avståndet bör vara så stort att det inte riskerar att skapa olägenhet (ett riktvärde är minst 2 kilometer). På jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om slaktavfall från jakt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Notera att Borås Energi och Miljö ej tar emot slaktavfall från vilt.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ta hand om döda djur på rätt sätt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender