Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ekonomifunktionen

Förvaltningens ekonomifunktion har som uppgift att stödja, utveckla och samordna Samhällsbyggnadsförvaltningens olika processer. Detta arbete berör bland annat planering och uppföljning av ekonomi utveckla rutiner för god dokumenthantering och att ge stöd i frågor som rör verksamhetsutveckling.

Genom vår kundmottagning och nämndadministration arbetar vi för att ge Samhällsbyggnadsnämnden, förvaltningen och medborgarna god service. Vårt mål är att ständigt producera relevant och tydlig extern och intern information ut till dessa.

Ekonomifunktionen är uppdelad i flera områden:

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • Ekonomi
  • Arkiv och expedition
  • Nämndadministration
  • Administration mot plan- och bygglovsavdelningen

Ekonomichef

Sara Wingren
E-post: sara.wingren@boras.se
Telefon: 033-35 88 75

Medarbetare

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ekonomifunktionen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender