Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ekonomifunktionen

Ansvarsområde

Ekonomifunktionen är en stödfunktion som ansvarar för ekonomiprocesserna i förvaltningen.

Enheten arbetar med

 • stöd till verksamheten i ekonomiska frågor
 • budget- uppföljnings-och bokslutsarbete
 • inköpsamordning
 • implementering av Borås stads styrdokument och rutiner för ekonomiområdet
 • säkerställer att förvaltningens ekonomiarbete följer lagar och styrdokument för området

Chef för ekonomifunktionen: Indira Cavka

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ekonomifunktionen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...