Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

HR-funktionen

Ansvarsområde

HR-enhetens uppdrag är att hantera och ge stöd i alla förekommande personal- och lönebildningsfrågor på förvaltningen. HR-enheten har en central roll inom organisationen vad gäller planering och prioritering av personalfrågor. Enheten ska skapa ett mervärde i de frågor som ligger inom kompetensområdet, bidra till verksamhetsutveckling och vara ett stöd för alla chefer inom förvaltningen. Vidare ska enheten leda, utveckla och påverka kvalitén i frågor som rör personalstrategier, organisation, ledningsformer och samverkansformer.

HR-chef: Eva Wennberg

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: HR-funktionen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender