Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Organisation

Sociala omsorgsförvaltningen är indelad i följande verksamhetsområden:

Verksamhetsområden

Område 1

 • Myndighetsutövning SoL och LSS
 • Hälso- och sjukvård (HSV)

Verksamhetschef: Susanne Sprigg

Område 2

 • Socialpsykiatri
 • Korttid SoL
 • Servicebostad LSS
 • Bostad med särskild service för barn och ungdomar LSS
 • Daglig verksamhet
 • Daglig sysselsättning
 • Gruppbostad LSS, Söderängsgatan 14

Verksamhetschef: Richard Brevik

Område 3

 • LSS-team
 • Personlig assistans
 • Boendestöd
 • Avlösning
 • Korttid LSS
 • Stödfamilj
 • Kontaktperson
 • Ledsagare
 • Berggården

Verksamhetschef: Jonatan Halling Moreno

Område 4

 • Gruppbostad LSS

Verksamhetschef: Johanna Holmer

Stödfunktioner

Ekonomifunktionen
HR-funktionen
Kvalitet- och utvecklingsenheten
Gemensam administration

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Organisation

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender