Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kvalitet- och utvecklingsenheten

Ansvarsområde

Kvalitet- och utvecklingsenheten är en stödfunktion som arbetar utifrån nämndens och förvaltningens prioriterade uppdrag. Vårt huvudsakliga uppdrag är att stötta verksamhetens behov och att identifiera utvecklingsområden.

Enheten arbetar med att

  • vara ett stöd i arbetet med styrning och ledning
  • planera, utvärdera, följa upp, analysera och granska verksamheten
  • säkra följsamhet till lagar och förordningar
  • systematisera genom att ta fram strukturer, processer och rutiner
  • ge råd och stöd till chefer och bidra med specialistkunskap
  • starta och driva utvecklingsarbete
  • vara en brygga till andra funktioner i Borås Stad, till exempel Stadsledningskansliet.

Chef för Kvalitet och utvecklingsenheten: Katrin Kjellberg

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kvalitet- och utvecklingsenheten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender