Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skylt 1 - Fraktaler

Välkommen till läs-mer-sidan som hör till vandringsleden Tystnaden på Kransmossen.

Foto på ormbunkar i kanten av Kransån

Vad är egentligen en fraktal?

En fraktal är ett uppbyggnadsmönster som upprepar sig självt utifrån ett förutbestämt mönster. Exempel på fraktaler kan du se i ormbunkar, spindelnät och både trädens grenar och trädens rötter.

Forskning visar att specifika fraktala mönster stimulerar och ökar aktiviteten i hjärnan.

Stora delar av hjärnan är dedikerad till våra synintryck, som tar upp allt det som vi ”lägger ögonen på” i vår vardag. De spelar därmed en stor roll för hur aktivt och hur mycket vår hjärna arbetar under en dag. En del av forskningen inom utbrändhet och stress har därmed handlat om vilka synupplevelser vi har under dagen och hur vissa ljus, former, färger och strukturer som till exempel inomhusbelysning, kan orsaka huvudvärk, spänningar och obalans.

Här kan naturen hjälpa! Forskningen visar nämligen att naturen förutom den gröna färgen som i sin tur upplevs av många som lugnande består av en högre andel fraktaler än just uppbygda miljöer. Så vad är då en fraktal? Jo, det är en uppbyggnadsstruktur som upprepar sig själv utifrån ett förutbestämt mönster. Titta runt dig! Det kan vara enklare att förstå själva formationen av en fraktal genom att titta på en ormbunke, spindelnät, träd och se hur dess form består av en upprepning av samma mönster.

Men vad spelar detta då för roll för oss människor?

Jo! Caroline Hägerhäll är en av forskarna som har undersökt mer specifikt hur vi människor påverkas av mötet med just fraktaler. Med hjälp av EEG, har de kunnat mäta hur hjärnan i mötet med specifika fraktala mönster får en ökad produktion av alfa-vågor. Alfa-vågor har i forskning under lång tid relaterats till just återhämtning och bidrar med en aktiv avslappning som också kan uppnås genom exempelvis meditation eller avslappningsövningar. Studien granskade även blodflödet i hjärnan och kunde se att ”parahippocampus”, den del av hjärnan som kontrollerar och styr våra känslor, visade en ökad aktivitet. Detta tyder på att fraktaler kan vara en av orsakerna till naturens förmåga att öka vår förmåga till känsloreglering och sinnesbalans.

Övning

Vilka färger, mönster och strukturer väcker fascination? Titta runt omkring dig! Låt det du ser guida dig. Kan du se några fraktaler i naturen?

Lästips för dig som vill läsa än mer:

  • Investigations of Human EEG Response to Viewing Fractal Patterns. Perception. Hagerhall CM, Laike T, Taylor RP, Küller M, Küller R, Martin TP. 2008;37(10):1488-1494. doi:10.1068/p5918
  • Naturens dolda nätverk; Peter Wohlleben
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skylt 1 - Fraktaler

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender