Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skylt 6 - Nya perspektiv!

Foto på två kvinnor som står på en stor sten och tittar ut över skogen


Välkommen till läs-mer-sidan som hör till vandringsleden Tystnaden på Kransmossen.

"Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig andra resultat.” - Albert Einstein.

Vår förmåga att byta perspektiv och att se situationer ifrån olika vinklar är extra betydelsefullt vid stresshantering, problemlösning och konflikthantering. Syftet med att byta perspektiv är att vi övar upp vår förmåga till psykologisk flexibilitet och därmed kan se en situation ifrån olika vinklar. Detta gör att vi kan få en mer objektiv bild av situationen, vilket i sin tur kan leda till ökad förståelse och empati. På så vis främjas effektiva och innovationsrika problemlösningar, vilket är essentiellt för privat- och arbetsliv.

Olika miljöer och kroppspositioner kan också stötta vår förmåga att byta perspektiv.

Övning

En övning du kan göra i naturen är därför att lägga dig ner på mossan, ta upp det som skaver och känn efter hur du upplever händelsen. Notera, förnimmelser, tankar, känslor och minnesbilder. Lämna sedan ”metaforiskt” händelsen i mossan och gå upp på en sten. Hur känns det när du tittar ner på händelsen utifrån ett större perspektiv`? Kan du uppfatta hur andra personer ser på händelsen? Kan du känna det som de känner? Kan du möta händelsen från nya vinklar?

Försök sedan att hålla både din egna upplevelse och de större perspektivet kring händelsen. Förhoppningsvis kan du då finna större klarhet och tydlighet i hur du kan kommunicera dina behov samtidigt som du bejakar andras.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skylt 6 - Nya perspektiv!

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol