Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skylt 6 - Nya perspektiv!

Välkommen till läs-mer-sidan som hör till vandringsleden Tystnaden på Kransmossen.

Foto på två kvinnor som står på en stor sten och tittar ut över skogen

"Definitionen av galenskap är att göra samma sak igen och igen och förvänta sig andra resultat.” - Albert Einstein.

Vår förmåga att byta perspektiv och att se situationer ifrån olika vinklar är extra betydelsefullt vid stresshantering, problemlösning och konflikthantering. Syftet med att byta perspektiv är att vi övar upp vår förmåga till psykologisk flexibilitet och därmed kan se en situation ifrån olika vinklar. Detta gör att vi kan få en mer objektiv bild av situationen, vilket i sin tur kan leda till ökad förståelse och empati. På så vis främjas effektiva och innovationsrika problemlösningar, vilket är essentiellt för privat- och arbetsliv.

Olika miljöer och kroppspositioner kan också stötta vår förmåga att byta perspektiv.

Övning

En övning du kan göra i naturen är därför att lägga dig ner på mossan, fundera kring ditt problem och känn efter hur du upplever händelsen. Notera, förnimmelser, tankar, känslor och minnesbilder. Lämna sedan ”metaforiskt” problemet i mossan och gå upp på en sten. Hur känns det när du tittar ner på problemet utifrån ett större perspektiv? Kan du uppfatta hur andra personer ser på händelsen? Kan du känna det som de känner? Kan du möta händelsen från nya vinklar?

Försök sedan att hålla både din egna upplevelse och de större perspektivet kring händelsen. Förhoppningsvis kan du då finna större klarhet och tydlighet i hur du kan kommunicera dina behov samtidigt som du bejakar andras.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skylt 6 - Nya perspektiv!

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender