Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skylt 4 - Miljöpsykologi

Foto på Kransån


Välkommen till läs-mer-sidan som hör till vandringsleden Tystnaden på Kransmossen.

Miljöpsykologi studerar hur människan upplever sin omgivning och påverkas av den, samt hur människan genom sitt beteende själva påverkar miljön. Ämnet behandlar både den fysiska och den sociala miljön och samspelet mellan dem. Din miljö och de människor du omger dig med har utifrån detta perspektiv en betydande inverkan på din mentala hälsa. Att befinna sig i en trygg, återhämtande miljö som naturen är kan här få stor betydelse för det allmänna välbefinnandet.

Att upptäcka nya miljöer är också ett bra sätt att skapa positiv stress. Genom att vi upptäcker nya miljöer får vi till oss ny information, vi ökar vårt fokus och kreativitet. Att utmana sig själv gör att vi blir mer flexibla och bygger självförtroende vilket hjälper oss att svara på livsstress när oväntade saker händer.

Övning

Att upptäcka nya rum. Att bara ta en promenad från platsen du jobbar, svänga av från stigen, byta miljö ett tag kan ha stor påverkan på vårt mående.

Varför inte passa på redan nu? Gå ner till vattnet. Känn in upplevelsen

Lästips om du vill läsa än mer:

  • The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-Than-Human World: David Abram

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skylt 4 - Miljöpsykologi

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol