Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Öppen spis

För att installera en eldstad, till exempel en braskamin eller öppen spis med rökkanal, krävs att du får ett startbesked. För att få ett startbesked ska du göra en anmälan till oss. Om du bygger en ny skorsten kan det krävas bygglov ifall skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende.

När du gör en anmälan vill vi att du skickar in en prestandadeklaration för samtliga produkter som ska installeras. Detta för att vi med säkerhet ska veta vad du installerar och för att vi ska kunna bedöma produktens lämplighet med hänsyn till gällande bestämmelser om bland annat verkningsgrad och koloxidutsläpp. Kravnivåer gäller både vid installation i nya och befintliga hus. Vid installation i ett befintligt hus kan Samhällsbyggnadsnämnden godkänna avsteg från kraven med hänsyn till varsamhetskravet och byggnadens kulturvärden.

Innan anläggningen tas i bruk ska den godkännas av en sakkunnig besiktningsman, vanligen skorstensfejarmästaren. När den är godkänd fyller du i kontrollplanen som följde med startbeskedet och skickar in den till Samhällsbyggnadsnämnden.

​Åtgärder som du måste anmäla:

  • Installation av en ny eldstad, kakelugn, braskamin eller panna.
  • Installera braskassett eller spisinsats i en befintlig öppen spis.
  • Byte av bränsleslag, till exempel el- och oljepanna till olje- och vedpanna eller oljeeldning till pelletseldning.
  • Byte eller ändring av skorsten.
  • Annan väsentlig ändring, till exempel byte från braskamin till kakelugn.
  • Byte till tyngre eldstad som påverkar byggnadens konstruktion.

Tänk på

Kontakta gärna skorstensfejarmästare eller sakkunnig innan du köper eldstad eller rökkanal för att diskutera vad som är lämpligt i just ditt projekt.

Handlingar du behöver skicka in

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in handlingar från dig. I vissa fall kan det krävas några fler handlingar. Då hör vi av oss.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Öppen spis

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender