Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hantering och spridning av hästgödsel

Hästgödsel är en fantastisk resurs! Men det finns en del regler att följa.

En vuxen häst producerar 8 till 10 ton färsk stallgödsel per år. Hästgödsel är sammansatt av träck (spillning), urin, strömedel (halm, spån, torv med mera), foder och vatten. Det mesta av innehållet består av vatten och kol, men i genomsnitt är cirka 50 kilogram av den färska stallgödseln kväve, 10 kilogram är fosfor och 60 kilogram är kalium.

Innehållet av växtnäring i gödseln växlar mycket mellan olika gårdar och beror till exempel av hur mycket spannmål som finns i foderstaten och vilket strömedel som används.

Hästgödsel är ett suveränt gödningsmedel till olika odlingar. När du sprider gödseln på mark återförs en rad viktiga växtnäringsämnen till jorden. Med gödseln följer också mullämnen som bygger upp markstrukturen och som tjänar som föda åt små och stora djur i jorden.

Slarvar du med gödselhanteringen kan gödseln i stället orsaka olika typer av miljöproblem, till exempel att nitrat eller smittämnen hamnar i vattendrag eller vattentäkter. På grund av detta finns det regler och lagar kring gödselhantering.

All gödselhantering måste ske så att natur och människor inte kommer till skada enligt försiktighetsprincipen
2 kap, 3 § miljöbalken (1998:808).

Spridning av hästgödsel

Har du ett jordbruksföretag med fler än tio djurenheter (till exempel tio hästar som är äldre än sex månader) på gården kräver lagen att du som djurhållare måste ha tillgång till tillräckligt mycket mark att sprida gödseln på.

För tolv hästar krävs en spridningsareal på fem hektar åker- och betesmark. Har du dubbelt så många hästar måste du ha dubbelt så stor yta att sprida gödseln på.

Bara en del av spridningsarealen får utgöras av betesmark och betesmarken måste också vara bevuxen med bra betesväxt för att få räknas in i spridningsarealen.

Hela spridningsarealen måste användas under en femårsperiod, vilket innebär att du inte kan lägga gödseln på samma skifte år efter år.

Finns det inte tillräckligt mycket mark på gården att sprida gödsel på måste du kunna visa att du sålt eller skänkt bort gödseln till någon annan. Av dokumentationen ska framgå mängder, djurantal som gödseln kommer ifrån alternativt analysvärden på näringsinnehållet samt datum för leverans. Detta papper måste dessutom sparas i sex år.

Kravet på att anteckna mängderna gödsel som förs bort från gården gäller endast jordbruksföretag som har mer än tio djurenheter.

Växtnäring, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hantering och spridning av hästgödsel

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender