Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Strategisk samhällsplanering

Avdelningen ska leda, utveckla, följa upp och samordna Borås fysiska samhällsplanering. Vi förbereder Borås för framtida behov av förändringar till en alltmer hållbar kommun.  

Vi föreslår åtgärder som kräver strategiska beslut inom till exempel infrastruktur och bebyggelsestruktur, samt strategiska beslut kring fysisk samhällsutveckling som ger goda effekter för miljö och socialt liv.

Bengt Himmelman

Samhällsplaneringschef

Bengt Himmelmann
Mobil 0704-55 84 91

Medarbetare på avdelningen

Namn och e-post

Titel och speciella uppdrag för Bengts medarbetare

Telefonnummer

Charlotta Tornvall

Strategisk samhällsplanerare (kollektivtrafik)

033- 35 72 76

Johan Ekeblom

Projektledare Viskans park
Samordnare för norra urbana stråket. (Knalleland)

033- 35 84 25

Karin Graad

Strategisk samhällsplanerare (trafik, lokalisering kommunal verksamhet)

033- 35 70 57

Susanne Arneborg

Strategisk samhällsplanerare (energi och miljö, avfall)

0766- 23 08 02

Monica Lindqvist

Strategisk samhällsplanerare ( statistik om Borås, Medel för lokal utveckling, landsbygdsutveckling Leader Sjuhärad, Projekt Viskan -sanering, vindkraft, buller)

033- 35 73 22

Jan Petersson

Strategisk samhällsplanerare (infrastruktur, ny järnväg)

0768- 88 82 76

Mia Magnusson

Strategisk samhällsplanerare (vatten, grön infrastruktur)

033- 35 70 98

Stefan Andersson

Konsult Trafik- och infrastrateg (utredning och analys alla trafikslag)

0734- 12 25 63

Peter Krahl Rydberg

Energi och klimatstrateg (utvecklar Borås Stads arbete med att minska klimatpåverkan av den egna verksamheten och av hela samhället) Peter slutade hos oss 1 november 2022 för vidare arbete på Navet och kommer ersättas av en ny spännande kollega inom kort.

033-35 84 97

Frida Andersson

Projektledare (Klimatneutrala Borås 2030, en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities)
Samordnare för Urban Talks, Borås Stads dialogforum för urbana frågor

033-358479

Kristina Axelsson

Strategisk samhällsplanerare

0768-88 84 90

Elin Kindberg

praktikant


Morgan Gredåker

praktikant



Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strategisk samhällsplanering

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan