Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Sammanträdets första del genomfördes 19-20 november 2019. Då alla ärenden inte behandlats förlängs sammanträdet:

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Den del av sammanträdet som redan har genomförts kan du se i efterhand: Sändningen

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-11-20-21 och 29 protokoll.pdf Pdf, 13.2 MB, öppnas i nytt fönster. 13.2 MB 2019-12-13 12.54

Handlingar och ärendelista

Kallelse för den 29 november

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-11-29 Kallelse.pdf Pdf, 617.7 kB, öppnas i nytt fönster. 617.7 kB 2019-11-22 09.15

Tidigare utsända handlingar

 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 6. Svar på enkla frågor
 7. Budget 2020                                                            (separata bilagor)
  - Förhandling budget 2020 inkl bilaga (MBL)
  - Taxor och avgifter 2020
  - Moderaterna och Kristdemokraterna Budget 2020
  - Sverigedemokraterna Budget 2020
  - Vänsterpartiet Budget 2020
 8. Delårsrapport januari-augusti 2019 för nämnderna och de kommunala bolagen (Nr 164)
 9. En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram (Budgetuppdrag 2019) (Nr 165)
 10. Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik (Nr 166)
 11. Prisjustering VA-taxa 2020 (Nr 167)
 12. Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod (Nr 168)
 13. Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Nr 169)
 14. Komplettering av hemlöshetskartläggning 2018 (Nr 170)
 15. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 juni 2019 (Nr 171)
 16. Exploatering av Nordskogen, medel för fortsatta exploateringsarbeten (Nr 172)
 17. Ansökan om planändring för del av Sjömarken, Räveskalla 1:36 (Nr 173)
 18. Svar på motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C): Bygg en modern evenemangshall i Eventområdet i Knalleland! (Nr 174)
 19. Svar på motion av Solveig Kjörnsberg (S): Motion om kollektivavtal vid upphandling.(Nr 175) 
 20. Svar på motion av Anders Österberg (S): Ja, till rättvisa avtal! Nej till löneapartheid i Borås! (Nr 176) 
 21. Svar på motion av Annette Carlson (M) och Urban Svenkvist (M): En socialtjänstgaranti för bättre kontakt mellan vårdnadshavare och socialtjänst (Nr 177).
 22. Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Ledarskap självklart (Nr 178)

Budget

Nämndernas budget

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Budget 2020 Arbetslivsnämnden.pdf Pdf, 7.9 MB, öppnas i nytt fönster. 7.9 MB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Fritids- och folkhälsonämnden.pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Förskolenämnden.pdf Pdf, 391 kB, öppnas i nytt fönster. 391 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Grundskolenämnden.pdf Pdf, 567.7 kB, öppnas i nytt fönster. 567.7 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf Pdf, 415.3 kB, öppnas i nytt fönster. 415.3 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf Pdf, 446 kB, öppnas i nytt fönster. 446 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 254.2 kB, öppnas i nytt fönster. 254.2 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 533.7 kB, öppnas i nytt fönster. 533.7 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Kulturnämnden.pdf Pdf, 24.8 MB, öppnas i nytt fönster. 24.8 MB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Lokalförsörjningsnämnden.pdf Pdf, 17.1 MB, öppnas i nytt fönster. 17.1 MB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Miljö- och konsumentnämnden.pdf Pdf, 430.1 kB, öppnas i nytt fönster. 430.1 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Revisorskollegiet.pdf Pdf, 213.9 kB, öppnas i nytt fönster. 213.9 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Samhällsbyggnadsnämnden.pdf Pdf, 287.7 kB, öppnas i nytt fönster. 287.7 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Servicenämnden.pdf Pdf, 410.5 kB, öppnas i nytt fönster. 410.5 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Tekniska nämnden.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Valnämnden.pdf Pdf, 239 kB, öppnas i nytt fönster. 239 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Vard- och aldrenamnden.pdf Pdf, 527.9 kB, öppnas i nytt fönster. 527.9 kB 2019-11-08 13.20
Budget 2020 Överförmyndarnämnden.pdf Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. 3.9 MB 2019-11-08 13.20

Taxor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Taxor och avgifter till KF 2019-11-21.pdf Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. 3.8 MB 2019-11-08 11.30
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, M + KD.pdf Pdf, 182.4 kB, öppnas i nytt fönster. 182.4 kB 2019-11-08 11.30

Alternativa förslag

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Publiceras efter sammanträdet

Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Kommunfullmäktige , sammanträde 2019-11-29 09.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol