Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Planenheten

Den fysiska planeringen av en kommun är ett instrument för samhällsutveckling – att göra kommunen bättre att bo och arbeta i. Planarbete ska bedrivas med kvalitet och kreativitet. Vi ska även ta hänsyn till till dagens miljökrav.

Planenhetens uppgift är att ta fram adekvata beslutsunderlag åt Samhällsbyggnadsnämnden där mål, syfte och vilka problem som kan uppstå i uppdraget redovisas.

Plan- och bygglovschef

Michaela Kleman
Telefon: 033-35 85 72

Medarbetare på planenheten

Paulina Bredberg, planarkitekt och samordnare
Telefon: 033-35 85 14

Sara Aneljung, planarkitekt
Telefon: 033-35 85 10

Leila Bonnier, planarkitekt
Telefon: 033-35 85 01

Zilka Cosic, planarkitekt
Telefon: 033-35 85 96

Elena Eckhardt, planarkitekt
Telefon: 033-35 85 04

Anton Ehrendahl, planarkitekt
Telefon: 033-35 84 49

Robin Enqvist, planarkitekt
Telefon: 033-35 85 34

Jacob Kastrup-Haagensen, planarkitekt
Telefon: 033-35 84 98

Felix Lorentzon, planarkitekt
Telefon: 033-35 85 15

Anton Löberg, planarkitekt
Telefon: 033-35 85 43

Lisa Marklinder, planarkitekt
Telefon: 033-35 85 09

Jonatan Westlin, planarkitekt
Telefon: 033-35 85 07

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planenheten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol