Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Planenheten

Den fysiska planeringen av en kommun är ett instrument för samhällsutveckling – att göra kommunen bättre att bo och arbeta i. Planarbete ska bedrivas med kvalitet och kreativitet. Vi ska även ta hänsyn till till dagens miljökrav.

Planenhetens uppgift är att ta fram adekvata beslutsunderlag åt Samhällsbyggnadsnämnden där mål, syfte och vilka problem som kan uppstå i uppdraget redovisas.

Plan- och bygglovschef

Michaela Kleman
Telefon: 033-35 85 72

Enhetschef för plan

Paulina Bredberg 
Telefon: 033-35 85 14

Medarbetare på planenheten

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Planenheten

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet