Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bygglovsenheten

Bygglovsenhetens verksamhet omfattar handläggning av bygglov och kostnadsfri rådgivning i byggfrågor till allmänheten, entreprenörer och konsulter.

Inspektionsenehetens verksamhet omfattar rådgivning och uppföljning vid olika typer av byggprojekt, handläggning av ärenden som rör olovligt byggande och ovårdade tomter, kontroll av att den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) följs och gör tillsyn av hissar.

Verksamheten styrs och regleras av olika lagar och förordningar, bland annat plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp.

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

Plan- och bygglovschef

Michaela Kleman
Telefon: 033-35 85 72

Enhetschef för bygg

Niklas Lund
Telefon: 033-35 85 05

Medarbetare på bygglovsenheten

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bygglovsenheten

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender