Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Strategisk samhällsplanering

Avdelningen ska leda, utveckla, följa upp och samordna Borås fysiska samhällsplanering. Vi förbereder Borås för framtida behov av förändringar till en alltmer hållbar kommun.  Vi föreslår åtgärder som kräver strategiska beslut inom till exempel infrastruktur och bebyggelsestruktur, samt strategiska beslut kring fysisk samhällsutveckling som ger goda effekter för miljö och socialt liv.

Bengt Himmelman

Samhällsplaneringschef

Bengt Himmelmann
Mobil 0704-55 84 91

Namn och e-post

Titel

Telefonnummer

Charlotta Tornvall

Strategisk samhällsplanerare ( kollektivtrafik, Götalandsbanan)

033- 35 72 76

Karin Graad

Strategisk samhällsplanerare (trafik, lokalisering kommunal verksamhet)

033- 35 70 57

Susanne Arneborg

Strategisk samhällsplanerare (energi och miljö, avfall)

0766- 23 08 02

Monica Lindqvist

Strategisk samhällsplanerare (statistik, Medel för lokal utveckling, landsbygdsutveckling Leader Sjuhärad, vindkraft)

033- 35 73 22

Jan Petersson

Strategisk samhällsplanerare (infrastruktur, Götalandsbanan)

0768- 88 82 76

Mia Magnusson

Strategisk samhällsplanerare (vatten, grön infrastruktur)

033- 35 70 98

Johan Ekeblom

Samordnare (Urbant stråk Centrum-Sjöbo)

033- 35 84 25

Stefan Andersson

Konsult Trafik- och infrastrateg ( utredning och analys alla trafikslag)

0734- 12 25 63


Senast ändrad: 2019-06-19 13.49

Ändrad av:

Dela sidan: Strategisk samhällsplanering

g q n C