Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Strategisk samhällsplanering

Avdelningen ska leda, utveckla, följa upp och samordna Borås fysiska samhällsplanering. Vi förbereder Borås för framtida behov av förändringar till en alltmer hållbar kommun.  

Vi föreslår åtgärder som kräver strategiska beslut inom till exempel infrastruktur och bebyggelsestruktur, samt strategiska beslut kring fysisk samhällsutveckling som ger goda effekter för miljö och socialt liv.

Samhällsplaneringschef

Magnus Blombergsson
E-post: magnus.blombergsson@boras.se
Telefonnummer: 033-35 85 07

Medarbetare på avdelningen

Namn och e-post

Titel och uppdrag

Telefonnummer

Charlotta Tornvall

Strategisk samhällsplanerare

033- 35 72 76

Johan Ekeblom

Projektledare Viskans park

033- 35 84 25

Karin Graad

Strategisk samhällsplanerare

(trafik, lokalisering kommunal verksamhet)

033- 35 70 57

Susanne Arneborg

Strategisk samhällsplanerare

(energi och miljö, avfall)

0766- 23 08 02

Monica Lindqvist

Strategisk samhällsplanerare

(statistik om Borås, Medel för lokal utveckling, landsbygdsutveckling Leader Sjuhärad, vindkraft, buller)

0768- 88 73 22

Jan Petersson

Strategisk samhällsplanerare

(infrastruktur, ny järnväg, kollektivtrafik)

0768- 88 82 76

Mia Magnusson

Strategisk samhällsplanerare

(vatten, grön infrastruktur)

033- 35 70 98

Stefan Andersson

Konsult Trafik- och infrastrateg

(utredning och analys alla trafikslag)

0734- 12 25 63

Kristina Axelsson

Strategisk samhällsplanerare

0768-88 84 90

Elin Kindberg

Strategisk samhällsplanerare


Sara Florén

Projektledare Sanering av Viskan

072-88 51 704


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Strategisk samhällsplanering

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB


  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen


  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden


  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Ordförandeklubba

  Vård- och äldrenämnden


  Tid: kl.
  Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden


  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...