Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Strategisk samhällsplanering

Avdelningen ska leda, utveckla, följa upp och samordna Borås fysiska samhällsplanering. Vi förbereder Borås för framtida behov av förändringar till en alltmer hållbar kommun.  Vi föreslår åtgärder som kräver strategiska beslut inom till exempel infrastruktur och bebyggelsestruktur, samt strategiska beslut kring fysisk samhällsutveckling som ger goda effekter för miljö och socialt liv.

Bengt Himmelman

Samhällsplaneringschef

Bengt Himmelmann
Mobil 0704-55 84 91

Namn och e-post

Titel och speciella uppdrag för Bengts medarbetare

Telefonnummer

Charlotta Tornvall

Strategisk samhällsplanerare (kollektivtrafik)

033- 35 72 76

Johan Ekeblom

Samordnare (Urbant stråk Centrum-Sjöbo)

033- 35 84 25

Karin Graad

Strategisk samhällsplanerare (trafik, lokalisering kommunal verksamhet)

033- 35 70 57

Louise Karlsson

Strategisk samhällsplanerare (utbyggnadsstrategier serviceorter med närområde )

0768-88 84 90

Susanne Arneborg

Strategisk samhällsplanerare (energi och miljö, avfall)

0766- 23 08 02

Monica Lindqvist

Strategisk samhällsplanerare (statistik, Medel för lokal utveckling, landsbygdsutveckling Leader Sjuhärad, vindkraft, kollektivtrafik stadstrafik)

033- 35 73 22

Jan Petersson

Strategisk samhällsplanerare (infrastruktur, Götalandsbanan, kollektivtrafik landsbygdstrafik)

0768- 88 82 76

Mia Magnusson

Strategisk samhällsplanerare (vatten, grön infrastruktur)

033- 35 70 98

Stefan Andersson

Konsult Trafik- och infrastrateg ( utredning och analys alla trafikslag)

0734- 12 25 63

Peter Krahl Rydberg

Energi och klimatstrateg (utvecklar Borås Stads arbete med att minska klimatpåverkan av den egna verksamheten och av hela samhället)

033-35 84 97Senast ändrad: 2020-04-09 09.30

Ändrad av:

Dela sidan: Strategisk samhällsplanering

g q n C